هدف اصلی از تحقیقات بازاریابی (Marketing Research) تصمیم گیری صحیح و موفق مبتنی بر اطلاعات دقیق می باشد.

شرکت ها نیازمند تولید محصولات و خدماتی هستند که برای مردم فایده داشته باشد و بخواهند که آن را بخرند. این بان معنی است که مردم به شرکت ها به چشم عرضه کننده فایده و ارزش نگاه می کنند. عوامل زیادی بر ارزش درک شده توسط افراد تاثیر می گذارد و شرکت موفق شرکتی است که، می تواند این فایده و ارزش مطلوب مشتری را کشف نماید و درک کند.

چند سوال اصلی که پاسخ به آن ها به درک بهتر شرکت از ارزش های مشتریانش کمک می کند: (سوالات اصلی در تحقیقات بازاریابی)

 1. چه چیزی می فروشیم؟

منظور فقط قسمت ملموس فروش نیست بلکه ارزش چنهانی که به مشتری می رساند.

 1. مشتریان شرکت ما را چگونه می بینند؟

در این سوال هدف مقایسه دید مشتری نسبت به شرکت ر کنار سایر رقباست

 1. شرکت و محصولات ما چه هدفی دارد؟

مشتریان محصول و شرکت ما را درست می شناسند؟( آن طوری که ما می خواهیم مشتریان ما را بشناسند)، مشتریان نحوه استفاده از محصولات ما را می دانند؟

 1. مشتریان ما چه چیزی می خواهند؟

در این سوال باید آن چیزی که مطلوب مشتری است اما در قالب کلمات نمی تواند آن را مطرح کند باید کشف گردد.

پاسخ به این سوالات نیازمند اطلاعات است. کاربرد تحقیقات بازاریابی فراهم ساختن پاسخ این سوالات است تا بتوان موفق تر تصمیم گیری کرد.

مدیرانی که از اطلاعات منتج از تحقیقات بازاریابی استفاده می کنند ریسک تصمیم گیری را به شدت کاهش می دهند.

تعریف تحقیقات بازاریابی :

همچنین بخوانید:   استفاده از روابط عمومی در بازاریابی اجتماعی

تحقیقات بازاریابی به کارگیری متد علمی در تحقیق برای یافتن حقیقت پدیده های بازاریابی است که در آن فعالیت های زیر صورت می پذیرد:

 • تعریف فرصت و مسئله بازاریابی
 • خلق و ارزیابی ایه های بازاریابی
 • نظارت بر عملکرد شرکت
 • درک فرآیند بازار

تحقیقات بازاریابی فراتر از انجام یک تحقیق ساده است و شامل :

 • خلق ایده و تئوری
 • تعریف مسئله
 • جستجو و جمع آوری اطلاعات
 • تحلیل داده ها
 • ایجاد ارتباط بین یافته ها و کاربرد آن ها

انواع تحقیقات بازاریابی :

انواع تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی از هر نوعی که باشد باید با روش علمی انجام گردد تا نتایج آن نسبتا صحیح و قابل اتکا باشد.

روش علمی تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی چه زمانی باید انجام گیرد؟

برای تعیین زمان مناسب جهت انجام تحقیقات بازاریابی باید به عوامل زیر توجه نمود:

 • محدودیت های زمانی
 • دسترسی به اطلاعات
 • ماهیت تصمیم گیری
 • تحلیل هزینه به فایده

زمان مناسب تحقیقات بازاریابی