کسب و کار در مسیر صحیح ...

دکتر محمد بلوریان تهرانی | Dr. Mohammad Bolourian Tehrani

  • مدرس و محقق مارکتینگ
  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مدرس دوره های MBA و DBA
  • لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران (۱۳۴۸)
  • فوق لیسانس MBA از دانشگاه دولتی کالیفرنیا
  • دکترای بازاریابی و تبلیغات از دانشگاه ایندیانای آمریکا

فعالیت های آموزشی – دکتر محمد بلوریان تهرانی

برگزاری سمینارها و دوره ­ها و تدریس دروس بازاریابی، تبلیغات، فروش، مدیریت برند، صادرات، تحقیقات بازار، طراحی استراتژی های بازار و سایر زمینه های وابسته و مربوط در دانشگاه آزاد کرج، دانشگاه آزاد (تهران مرکز)، دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان مدیریت صنعتی انجمن مدیریت ایران، انجمن مدیران صنایع، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، دانشگاه علم وصنعت، دانشکده صداوسیما، دوره MBA دانشگاه علوم و فنون مازندران، دوره MBA مؤسسه مشاوران، دوره MBA پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دوره های DBA

تألیف و ترجمه کتاب – دکتر محمد بلوریان تهرانی

ردیفعنوان
۱بازاریابی کالاهای مصرفی بادوام دراقتصادایران – تز فوق لیسانس – دانشگاه دولتی کالیفرنیا- آمریکا- ۱۳۵۵(۱۹۷۶)
۲محاسبه آثارتبلیغات پیشبردی برفروش کالاهای مصرفی بی­دوام دراقتصاد ایران – تزدکتری – ایندیانا – امریکا.
۳راهنمای بسته بندی کالاهای صادراتی ( ترجمه) تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی – چاپ اول اسفند ۱۳۷۰ – چاپ دوم شهریور ۱۳۷۳٫
۴ بورس اوراق بهادارو آثارآن بر اقتصاد و بازرگانی کشور( تألیف) تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی – آذر۱۳۷۱
۵بازاریابی کاربردی – مجموعه مقالات –  انتشارات زمینه (بنیادشهید) – شهریور۷۳
۶اصول اداره سوپرمارکت ها (ترجمه) تهران – انتشارات وزارت تعاون- خرداد۱۳۷۴
۷بازاریابی ومدیریت بازار (تألیف) تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی – چاپ اول فروردین ۱۳۷۶- چاپ دوم : اردیبهشت ۱۳۷۸- چاپ سوم: شهریور۱۳۸۱
۸راهنمای مدیریت واحدهای کوچک (ترجمه) تهران– انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – مرداد ۱۳۷۷
۹شناخت بازار ترکمنستان وراههای دست­یابی به آن – مسئول طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی – مرداد۱۳۸۱
۱۰تعیین بازارهدف سنگهای تزئینی – مجری طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات م.م.پ.ب- شهریور۱۳۸۱
۱۱ بررسی مشکلات موجوددر صادرات کشاورزی استان سیستان وبلوچستان – مسئول طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی – شهریور ۱۳۸۱
۱۲ طرح بهبود بسته بندی های مواد غذایی ( شش جلد) – مجری طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی – آبان ۱۳۸۱
۱۳ طراحی استراتژی، برنامه ریزی ومهارتهای فروش ( تألیف) تهران – انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی چاپ اول۱۳۸۲- چاپ ششم ۱۳۹۳٫
۱۴ تبلیغات به زبان ساده (تالیف) – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۵توزیع به زبان ساده (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۶طراحی و توسعه محصول به زبان ساده (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۷قیمت گذاری به زبان ساده (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۸بازاریابی خدمات به زبان ساده (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۹کمپین تبلیعاتی بازرگانی (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۲٫
۲۰مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری – انتشارات سیته – چاپ اول ۱۳۹۴٫
۲۱مدیریت امور نمایشگاهی (تالیف)- تهران – انتشارات ایده – چاپ اول ۱۳۹۲٫

کارگاه و سمینار آموزشی – دکتر محمد بلوریان تهرانی

ردیفعنوان کلی
۱همایش اصول و مفاهیم کلان بازاریابی
۲همایش انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی دربنگاه های اقتصادی ایران
۳همایش بازاریابی به زبان ساده
۴همایش بازاریابی و مدیریت خدمات
۵همایش مدیریت بازار درمحیط های رقابتی و رموز رقابت پذیری
۶همایش بازاریابی کالاهای صنعتی
۷همایش تبلیغاتی صنعتی
۸همایش روانشناسی بازار ومشتری
۹همایش چالش هایR&D  ازدیدگاه بازاریابی
۱۰همایش اصول و مبانی مدیریت شبکه های توزیع وسازمان های پخش
۱۱همایش کارشناسی روابط عمومی از دو دیدگاه سازمان ومشتری
۱۲همایش آشنایی با اصول ارتباطات انسانی بعنوان پایه فروش
۱۳همایش روش های جلب رضایت مشتری و ایجاد انگیزه در خریداران
۱۴همایش مدیریت فروش باتأکید بر برنامه ریزی، مهارت های مدیران، رضایت مشتری و ارتباطات
۱۵همایش تبلیغات و روابط عمومی
۱۶همایش نقش کاربردی وکلیدی تحقیق دراتخاذ تصمیمات بازاریابی
۱۷همایش بسته بندی ازدیدگاه تکنولوژی، مواد اولیه، تبلیغات، طراحی وتولید
۱۸همایش نقش بسته بندی درمعرفی، پیشبرد فروش وموفقیت کالا
۱۹همایش شیوه های برگزاری نمایشگاه ها ونقش آن د معرفی و پیشبرد فروش
۲۰همایش بازاریابی محصولات کشاورزی
۲۱همایش جامع صادرات و WTO
۲۲همایش استراتژی های ورود به بازارهای جهانی و الزامات WTO
۲۳همایش اصول ومفاهیم مدیریت عمومی
۲۴کارگاه آموزشی قضایای بازاریابی(Case Study) برای مدیران ارشد
۲۵همایش بازاریابی جهانی(Global Marketing)
۲۶همایش بازاریابی خدمات بانکی باتأکید براستراتژی مشتری مداری
۲۷کارگاه فروشندگی ( برای پرسنل فروشگاهها)
۲۸همایش خدمات بعداز فروش
۲۹همایش استراتژی های ورود به بازارهای رقابتی
۳۰همایش استراتژی های مشتری مداری و تکنیک های جلب رضایت مشتری
۳۱همایش چگونه عملیات فروش و بازاریابی خودرا طراحی، اجرا و کنترل کنیم؟
۳۲همایش ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC)
۳۳همایش تحول دربازار و مشتری
۳۴همایش فروش حضوری(Personal Selling) و مشتری یابی
۳۵همایش  مزیت نسبی و مزیت رقابتی و تعیین اولویت صنایع درسرمایه گذاری  (دراستان ها)
۳۶همایش تکنیک های افزایش فروش و سهم بازار
۳۷همایش مهندسی فروش وبازاریابی در تولیدات خاص و سفارشی Sales Engineering
۳۸همایش اصول و روشهای انتخاب نمایندگان فروش دربازارهای داخلی
۳۹همایش فروش و بازاریابی محصولات معدنی باتأکید برموردخاص سنگ های تزئینی ونما
۴۰همایش بررسی علل کاهش سهم بازار و ارائه راهکارهای بهبود و افزایش آن
۴۱همایش بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت گذاری محصولات صنعتی
۴۲همایش پاتولوژی بازاریابی و راههای برون رفت ازبحران
۴۳همایش طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع، مفاهیم، چالش ها و پیامدها
۴۴همایش رقابت و رقابت پذیری، کلید سودآور کردن شرکت ها
۴۵همایش تنظیم بودجه عملیاتی فروش وبازاریابی
۴۶همایش مدیریت استراتژیک و طراحی استراتژیهای بازارفروش
۴۷همایش چالشهای بنگاههای کوچک و متوسط(SME)  در شرایط فعلی بازار ایران
۴۸همایش رفتار مصرف کننده(Consumer Behavior)
۴۹همایش بررسی وتحلیل چک لیست خود ارزیابی در بازاریابی
Marketing Self Assessment
۵۰همایش شیوه های نوین بازاریابی معاصر (تکاملP 4به بیش از۴۰ مؤلفه)
۵۱همایش نقش و جایگاه روابط عمومی درتوسعه و پیشبرد فروش
۵۲همایش پاتولوژی روابط عمومی
۵۳همایش جنبه های کاربردی و آخرین نظرات پروفسور کاتلر در بازاریابی
۵۴همایش مدیریت امور فروشگاهی و بازارپردازی (Merchandising)
۵۵همایش بازاریابی ناب ، فروش ناب (Lean Marketing, Lean Selling)
۵۶همایش ایفای نقش ((Role Playing ویزیتورها در پخش مویرگی
۵۷همایش چگونه طرح شغلی (Business Plan) خود را تهیه کنیم؟
۵۸همایش چگونه یک طرح بازاریابی (Market Plan) را طراحی و اجرا نمائیم؟
۵۹همایش بازاریابی اثربخش Effective Marketing
۶۰همایش روش های انتخاب نماینده درصادرات
۶۱همایش عارضه یابی (پاتولوژی) در بازاریابی و فروش
۶۲همایش روشهای اندازه گیری ثمربخشی تبلیغات انجام شده
۶۳همایش بازاریابی خدمات فنی و مهندسی
۶۴همایش آنچه مدیران بازاریابی در شرایط بحرانهای تجاری باید انجام دهند
۶۵همایشBrand و Branding  (مدیریت نام تجاری)
۶۶همایش نقش و کاربرد EQ(هوش هیجانی) در ارتباطات تجاری
۶۷همایش نقش صنایع کوچک و متوسط (SME) درتوسعه­ی اقتصاد
۶۸همایش رقابت و رقابت پذیری (Competitiveness)
۶۹همایش مدیریت ارتباط بامشتری و ارزیابی رضایت مصرف کننده (CRM&CSM)
۷۰همایش برنامه ریزی تبلیغات (Advertising Campaign)
۷۱همایش راهنمای گام به گام صادرات خدمات فنی و مهندسی
۷۲همایش مدیریت خدمات مشتریان
۷۳همایش پیش بینی و برنامه ریزی فروش برای سال آینده
۷۴همایش توانمندسازی کارشناسان بازاریابی
۷۵Export Plan & Market plan, Business Plan
۷۶همایش بازاریابی برای مدیران غیربازرگانی
۷۷همایش آمیخته بازاریابی دربانک ها
۷۸همایش ۲۰ عامل کلیدی درتوسعه وافزایش فروش (CSF)
۷۹همایش مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری
۸۰همایش سیاست های تشویق و افزایش فروش Sales Promotion
۸۱همایش روان شناسی بازاریابی و فروش باتأکید بر رفتار مصرف کننده
۸۲همایش بازاریابی و فروش درشرایط سخت (بحران ورکود)
۸۳همایش تبلیغات خلاق(Creative Advertising)
۸۴همایش اصول بازاریابی برای کارآفرینان
۸۵همایش استراتژی های توزیع کالاهای مصرفی بادوام (سیستم نمایندگی)
۸۶همایش تبلیغات و بازاریابی پارتیزانی (چریکی)
۸۷همایش استراتژی های توزیع کالاهای مصرفی بی دوام(FMCG)
۸۸همایش مذاکرات تجاری (اصول ومقدمات)
۸۹همایش مهارت های ارتباطی با مشتریان عصبانی
۹۰همایش چگونگی ارزیابی موفقیت دربازاریابی (تهیه کارنامه بازاریابی)
۹۱همایش اخلاق دربازاریابی
۹۲همایش دید ۳۶۰ درجه ای نسبت به مشتری (اثبات مشتری گرایی درعمل)
۹۳همایش استراتژی های قیمت گذاری درشرایط مختلف منحنی PLC
۹۴همایش توسعه محصول جدید (NPD)
۹۵همایش بازاریابی و فروش درشرایط سخت (بحران ورکود)
۹۶همایش مدیریت شکایات مشتریان وپاسخ گویی به اعتراضات
۹۷همایش روش های پیش بینی فروش
۹۸همایش روش های توسعه و تعمیم برندهای موفق
۹۹همایش چگونگی ایجاد و حفظ رضایت و وفاداری درمشتریان بخش خدمات
۱۰۰استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی در مراحل مختلف عمر محصول (PLC)
۱۰۱رابطه ی بین نوآوری، کیفیت و رضایت مشتری در کالا ها و خدمات
۱۰۲همایش برنامه ریزی افزایش فروش و سهم بازار توام با سود آوری
۱۰۳کارگاه تمرین افزایش فروش و مقابله با محدودیت ها
۱۰۴سمینار توصیه های کاربردی بازاریابی در شرایط بحرانی فعلی
۱۰۵سمینار بازاریابی و فروش املاک و مستقلات
۱۰۶همایش ایجاد تمایز و تغییر در بانک داری
۱۰۷بازاریابی و مهندسی فروش در کالا های صنعتی
۱۰۸کارگاه برند سازی (شبیه سازی مراحل خلق برند)
۱۰۹هشت استراتژی پیشنهادی کاتلر برای رسیدن به هدف های رشد و سود آوری
۱۱۰روش های ارزیابی بازار هدف
۱۱۱جنبه های روان شناختی و عاطفی در محیط کسب و کار
۱۱۲بازاریابی و فروش بیمه
۱۱۳آنالیز بازار و استراتژی های افزایش فروش و سهم بازار
۱۱۴روش های محاسبه رضایت مشتری در بانک ها
۱۱۵همایش مدیریت تجربه مشتری   Customer Experience
۱۱۶بازاریابی گردشگری در بخش های خرد و کلان
۱۱۷چگونگی خروج از اقیانوس قرمز در شرایط رقابتی امروز
۱۱۸کارگاه تهیه برنامه بازاریابی (MARKET PLAN)
۱۱۹بازاریابی موسسات و خدمات آموزشی
۱۲۰سمینار آینده پژوهی در کسب و کار
۱۲۱سمینار استراتژی ها، تاکتیک ها، تکنیک ها و مهارتهای فروش و بازاریابی
۱۲۲سمینار چگونه کارنامه بازاریابی خود را تهیه کنیم.
۱۲۳دوره جامع مدیریت فروش – ۶۴ ساعت
۱۲۴دوره جامع مدیریت بازاریابی – ۸۲ ساعت
۱۲۵دوره جامع مدیریت تبلیغات – ۴۰ ساعت
۱۲۶دوره کامل تبلیغات، مدیریت برند و مشتری مداری
۱۲۷دوره جامع بازاریابی بانکی – ۴۰ ساعت
۱۲۸دوره راهنمای صادرات به کشورها
۱۲۹دوره کامل بازاریابی و پخش مویرگی – ۳۲ ساعت
۱۳۰سمینار استراتژی های اقیانوس آبی
۱۳۱دوره کامل مدیریت برند – ۴۰ ساعت
۱۳۲سمینار استراتژی های توزیع و پخش موفق
۱۳۳سمینار Total Banding
۱۳۴سمینار بازاریابی کالاهای صنعتی (در محیط B2B)
۱۳۵سمینار بازاریابی تلفنی
۱۳۶سمینار چگونه واحد فروش موفقی بسازیم (GPTW)
۱۳۷سمینار سیزژی عملیات توزیع و تبلیغ هم زمان
۱۳۸سمینار مشتری یابی و سر نخ های پیدا کردن مشتری
۱۳۹سمینار تحقیقات بازاریابی در سازمان های FAO
۱۴۰استراتژی های فروش در دوران تحریم و پس از آن
۱۴۱بازاریابی برای کارآفرینان جوان و استارت آپ ها
۱۴۲سمینار تهیه Business Model