دکتر محمد بلوریان تهرانی | Dr. Mohammad Bolourian Tehrani

  • مدرس و محقق مارکتینگ
  • عضو هیئت علمی دانشگاه
  • مدرس دوره های MBA و DBA
  • لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران (۱۳۴۸)
  • فوق لیسانس MBA از دانشگاه دولتی کالیفرنیا
  • دکترای بازاریابی و تبلیغات از دانشگاه ایندیانای آمریکا

فعالیت های آموزشی – دکتر محمد بلوریان تهرانی

برگزاری سمینارها و دوره ­ها و تدریس دروس بازاریابی، تبلیغات، فروش، مدیریت برند، صادرات، تحقیقات بازار، طراحی استراتژی های بازار و سایر زمینه های وابسته و مربوط در دانشگاه آزاد کرج، دانشگاه آزاد (تهران مرکز)، دانشگاه علامه طباطبایی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان مدیریت صنعتی انجمن مدیریت ایران، انجمن مدیران صنایع، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، دانشگاه علم وصنعت، دانشکده صداوسیما، دوره MBA دانشگاه علوم و فنون مازندران، دوره MBA مؤسسه مشاوران، دوره MBA پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دوره های DBA

تألیف و ترجمه کتاب – دکتر محمد بلوریان تهرانی

ردیف عنوان
۱ بازاریابی کالاهای مصرفی بادوام دراقتصادایران – تز فوق لیسانس – دانشگاه دولتی کالیفرنیا- آمریکا- ۱۳۵۵(۱۹۷۶)
۲ محاسبه آثارتبلیغات پیشبردی برفروش کالاهای مصرفی بی­دوام دراقتصاد ایران – تزدکتری – ایندیانا – امریکا.
۳ راهنمای بسته بندی کالاهای صادراتی ( ترجمه) تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی – چاپ اول اسفند ۱۳۷۰ – چاپ دوم شهریور ۱۳۷۳٫
۴  بورس اوراق بهادارو آثارآن بر اقتصاد و بازرگانی کشور( تألیف) تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی – آذر۱۳۷۱
۵ بازاریابی کاربردی – مجموعه مقالات –  انتشارات زمینه (بنیادشهید) – شهریور۷۳
۶ اصول اداره سوپرمارکت ها (ترجمه) تهران – انتشارات وزارت تعاون- خرداد۱۳۷۴
۷ بازاریابی ومدیریت بازار (تألیف) تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی – چاپ اول فروردین ۱۳۷۶- چاپ دوم : اردیبهشت ۱۳۷۸- چاپ سوم: شهریور۱۳۸۱
۸ راهنمای مدیریت واحدهای کوچک (ترجمه) تهران– انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – مرداد ۱۳۷۷
۹ شناخت بازار ترکمنستان وراههای دست­یابی به آن – مسئول طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی – مرداد۱۳۸۱
۱۰ تعیین بازارهدف سنگهای تزئینی – مجری طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات م.م.پ.ب- شهریور۱۳۸۱
۱۱  بررسی مشکلات موجوددر صادرات کشاورزی استان سیستان وبلوچستان – مسئول طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی – شهریور ۱۳۸۱
۱۲  طرح بهبود بسته بندی های مواد غذایی ( شش جلد) – مجری طرح مطالعاتی – تهران – انتشارات مؤسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی – آبان ۱۳۸۱
۱۳  طراحی استراتژی، برنامه ریزی ومهارتهای فروش ( تألیف) تهران – انتشارات شرکت چاپ ونشر بازرگانی چاپ اول۱۳۸۲- چاپ ششم ۱۳۹۳٫
۱۴  تبلیغات به زبان ساده (تالیف) – تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۵ توزیع به زبان ساده (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۶ طراحی و توسعه محصول به زبان ساده (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۷ قیمت گذاری به زبان ساده (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۸ بازاریابی خدمات به زبان ساده (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۱٫
۱۹ کمپین تبلیعاتی بازرگانی (تالیف)- تهران – انتشارات چاپ و نشر بازرگانی- چاپ اول ۱۳۹۲٫
۲۰ مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری – انتشارات سیته – چاپ اول ۱۳۹۴٫
۲۱ مدیریت امور نمایشگاهی (تالیف)- تهران – انتشارات ایده – چاپ اول ۱۳۹۲٫

کارگاه و سمینار آموزشی – دکتر محمد بلوریان تهرانی

ردیف عنوان کلی
۱ همایش اصول و مفاهیم کلان بازاریابی
۲ همایش انتخاب استراتژی مناسب بازاریابی دربنگاه های اقتصادی ایران
۳ همایش بازاریابی به زبان ساده
۴ همایش بازاریابی و مدیریت خدمات
۵ همایش مدیریت بازار درمحیط های رقابتی و رموز رقابت پذیری
۶ همایش بازاریابی کالاهای صنعتی
۷ همایش تبلیغاتی صنعتی
۸ همایش روانشناسی بازار ومشتری
۹ همایش چالش هایR&D  ازدیدگاه بازاریابی
۱۰ همایش اصول و مبانی مدیریت شبکه های توزیع وسازمان های پخش
۱۱ همایش کارشناسی روابط عمومی از دو دیدگاه سازمان ومشتری
۱۲ همایش آشنایی با اصول ارتباطات انسانی بعنوان پایه فروش
۱۳ همایش روش های جلب رضایت مشتری و ایجاد انگیزه در خریداران
۱۴ همایش مدیریت فروش باتأکید بر برنامه ریزی، مهارت های مدیران، رضایت مشتری و ارتباطات
۱۵ همایش تبلیغات و روابط عمومی
۱۶ همایش نقش کاربردی وکلیدی تحقیق دراتخاذ تصمیمات بازاریابی
۱۷ همایش بسته بندی ازدیدگاه تکنولوژی، مواد اولیه، تبلیغات، طراحی وتولید
۱۸ همایش نقش بسته بندی درمعرفی، پیشبرد فروش وموفقیت کالا
۱۹ همایش شیوه های برگزاری نمایشگاه ها ونقش آن د معرفی و پیشبرد فروش
۲۰ همایش بازاریابی محصولات کشاورزی
۲۱ همایش جامع صادرات و WTO
۲۲ همایش استراتژی های ورود به بازارهای جهانی و الزامات WTO
۲۳ همایش اصول ومفاهیم مدیریت عمومی
۲۴ کارگاه آموزشی قضایای بازاریابی(Case Study) برای مدیران ارشد
۲۵ همایش بازاریابی جهانی(Global Marketing)
۲۶ همایش بازاریابی خدمات بانکی باتأکید براستراتژی مشتری مداری
۲۷ کارگاه فروشندگی ( برای پرسنل فروشگاهها)
۲۸ همایش خدمات بعداز فروش
۲۹ همایش استراتژی های ورود به بازارهای رقابتی
۳۰ همایش استراتژی های مشتری مداری و تکنیک های جلب رضایت مشتری
۳۱ همایش چگونه عملیات فروش و بازاریابی خودرا طراحی، اجرا و کنترل کنیم؟
۳۲ همایش ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC)
۳۳ همایش تحول دربازار و مشتری
۳۴ همایش فروش حضوری(Personal Selling) و مشتری یابی
۳۵ همایش  مزیت نسبی و مزیت رقابتی و تعیین اولویت صنایع درسرمایه گذاری  (دراستان ها)
۳۶ همایش تکنیک های افزایش فروش و سهم بازار
۳۷ همایش مهندسی فروش وبازاریابی در تولیدات خاص و سفارشی Sales Engineering
۳۸ همایش اصول و روشهای انتخاب نمایندگان فروش دربازارهای داخلی
۳۹ همایش فروش و بازاریابی محصولات معدنی باتأکید برموردخاص سنگ های تزئینی ونما
۴۰ همایش بررسی علل کاهش سهم بازار و ارائه راهکارهای بهبود و افزایش آن
۴۱ همایش بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت گذاری محصولات صنعتی
۴۲ همایش پاتولوژی بازاریابی و راههای برون رفت ازبحران
۴۳ همایش طرح تکریم و رضایت ارباب رجوع، مفاهیم، چالش ها و پیامدها
۴۴ همایش رقابت و رقابت پذیری، کلید سودآور کردن شرکت ها
۴۵ همایش تنظیم بودجه عملیاتی فروش وبازاریابی
۴۶ همایش مدیریت استراتژیک و طراحی استراتژیهای بازارفروش
۴۷ همایش چالشهای بنگاههای کوچک و متوسط(SME)  در شرایط فعلی بازار ایران
۴۸ همایش رفتار مصرف کننده(Consumer Behavior)
۴۹ همایش بررسی وتحلیل چک لیست خود ارزیابی در بازاریابی
Marketing Self Assessment
۵۰ همایش شیوه های نوین بازاریابی معاصر (تکاملP 4به بیش از۴۰ مؤلفه)
۵۱ همایش نقش و جایگاه روابط عمومی درتوسعه و پیشبرد فروش
۵۲ همایش پاتولوژی روابط عمومی
۵۳ همایش جنبه های کاربردی و آخرین نظرات پروفسور کاتلر در بازاریابی
۵۴ همایش مدیریت امور فروشگاهی و بازارپردازی (Merchandising)
۵۵ همایش بازاریابی ناب ، فروش ناب (Lean Marketing, Lean Selling)
۵۶ همایش ایفای نقش ((Role Playing ویزیتورها در پخش مویرگی
۵۷ همایش چگونه طرح شغلی (Business Plan) خود را تهیه کنیم؟
۵۸ همایش چگونه یک طرح بازاریابی (Market Plan) را طراحی و اجرا نمائیم؟
۵۹ همایش بازاریابی اثربخش Effective Marketing
۶۰ همایش روش های انتخاب نماینده درصادرات
۶۱ همایش عارضه یابی (پاتولوژی) در بازاریابی و فروش
۶۲ همایش روشهای اندازه گیری ثمربخشی تبلیغات انجام شده
۶۳ همایش بازاریابی خدمات فنی و مهندسی
۶۴ همایش آنچه مدیران بازاریابی در شرایط بحرانهای تجاری باید انجام دهند
۶۵ همایشBrand و Branding  (مدیریت نام تجاری)
۶۶ همایش نقش و کاربرد EQ(هوش هیجانی) در ارتباطات تجاری
۶۷ همایش نقش صنایع کوچک و متوسط (SME) درتوسعه­ی اقتصاد
۶۸ همایش رقابت و رقابت پذیری (Competitiveness)
۶۹ همایش مدیریت ارتباط بامشتری و ارزیابی رضایت مصرف کننده (CRM&CSM)
۷۰ همایش برنامه ریزی تبلیغات (Advertising Campaign)
۷۱ همایش راهنمای گام به گام صادرات خدمات فنی و مهندسی
۷۲ همایش مدیریت خدمات مشتریان
۷۳ همایش پیش بینی و برنامه ریزی فروش برای سال آینده
۷۴ همایش توانمندسازی کارشناسان بازاریابی
۷۵ Export Plan & Market plan, Business Plan
۷۶ همایش بازاریابی برای مدیران غیربازرگانی
۷۷ همایش آمیخته بازاریابی دربانک ها
۷۸ همایش ۲۰ عامل کلیدی درتوسعه وافزایش فروش (CSF)
۷۹ همایش مشتری مداری و تکنیک های رفتار با مشتری
۸۰ همایش سیاست های تشویق و افزایش فروش Sales Promotion
۸۱ همایش روان شناسی بازاریابی و فروش باتأکید بر رفتار مصرف کننده
۸۲ همایش بازاریابی و فروش درشرایط سخت (بحران ورکود)
۸۳ همایش تبلیغات خلاق(Creative Advertising)
۸۴ همایش اصول بازاریابی برای کارآفرینان
۸۵ همایش استراتژی های توزیع کالاهای مصرفی بادوام (سیستم نمایندگی)
۸۶ همایش تبلیغات و بازاریابی پارتیزانی (چریکی)
۸۷ همایش استراتژی های توزیع کالاهای مصرفی بی دوام(FMCG)
۸۸ همایش مذاکرات تجاری (اصول ومقدمات)
۸۹ همایش مهارت های ارتباطی با مشتریان عصبانی
۹۰ همایش چگونگی ارزیابی موفقیت دربازاریابی (تهیه کارنامه بازاریابی)
۹۱ همایش اخلاق دربازاریابی
۹۲ همایش دید ۳۶۰ درجه ای نسبت به مشتری (اثبات مشتری گرایی درعمل)
۹۳ همایش استراتژی های قیمت گذاری درشرایط مختلف منحنی PLC
۹۴ همایش توسعه محصول جدید (NPD)
۹۵ همایش بازاریابی و فروش درشرایط سخت (بحران ورکود)
۹۶ همایش مدیریت شکایات مشتریان وپاسخ گویی به اعتراضات
۹۷ همایش روش های پیش بینی فروش
۹۸ همایش روش های توسعه و تعمیم برندهای موفق
۹۹ همایش چگونگی ایجاد و حفظ رضایت و وفاداری درمشتریان بخش خدمات
۱۰۰ استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی در مراحل مختلف عمر محصول (PLC)
۱۰۱ رابطه ی بین نوآوری، کیفیت و رضایت مشتری در کالا ها و خدمات
۱۰۲ همایش برنامه ریزی افزایش فروش و سهم بازار توام با سود آوری
۱۰۳ کارگاه تمرین افزایش فروش و مقابله با محدودیت ها
۱۰۴ سمینار توصیه های کاربردی بازاریابی در شرایط بحرانی فعلی
۱۰۵ سمینار بازاریابی و فروش املاک و مستقلات
۱۰۶ همایش ایجاد تمایز و تغییر در بانک داری
۱۰۷ بازاریابی و مهندسی فروش در کالا های صنعتی
۱۰۸ کارگاه برند سازی (شبیه سازی مراحل خلق برند)
۱۰۹ هشت استراتژی پیشنهادی کاتلر برای رسیدن به هدف های رشد و سود آوری
۱۱۰ روش های ارزیابی بازار هدف
۱۱۱ جنبه های روان شناختی و عاطفی در محیط کسب و کار
۱۱۲ بازاریابی و فروش بیمه
۱۱۳ آنالیز بازار و استراتژی های افزایش فروش و سهم بازار
۱۱۴ روش های محاسبه رضایت مشتری در بانک ها
۱۱۵ همایش مدیریت تجربه مشتری   Customer Experience
۱۱۶ بازاریابی گردشگری در بخش های خرد و کلان
۱۱۷ چگونگی خروج از اقیانوس قرمز در شرایط رقابتی امروز
۱۱۸ کارگاه تهیه برنامه بازاریابی (MARKET PLAN)
۱۱۹ بازاریابی موسسات و خدمات آموزشی
۱۲۰ سمینار آینده پژوهی در کسب و کار
۱۲۱ سمینار استراتژی ها، تاکتیک ها، تکنیک ها و مهارتهای فروش و بازاریابی
۱۲۲ سمینار چگونه کارنامه بازاریابی خود را تهیه کنیم.
۱۲۳ دوره جامع مدیریت فروش – ۶۴ ساعت
۱۲۴ دوره جامع مدیریت بازاریابی – ۸۲ ساعت
۱۲۵ دوره جامع مدیریت تبلیغات – ۴۰ ساعت
۱۲۶ دوره کامل تبلیغات، مدیریت برند و مشتری مداری
۱۲۷ دوره جامع بازاریابی بانکی – ۴۰ ساعت
۱۲۸ دوره راهنمای صادرات به کشورها
۱۲۹ دوره کامل بازاریابی و پخش مویرگی – ۳۲ ساعت
۱۳۰ سمینار استراتژی های اقیانوس آبی
۱۳۱ دوره کامل مدیریت برند – ۴۰ ساعت
۱۳۲ سمینار استراتژی های توزیع و پخش موفق
۱۳۳ سمینار Total Banding
۱۳۴ سمینار بازاریابی کالاهای صنعتی (در محیط B2B)
۱۳۵ سمینار بازاریابی تلفنی
۱۳۶ سمینار چگونه واحد فروش موفقی بسازیم (GPTW)
۱۳۷ سمینار سیزژی عملیات توزیع و تبلیغ هم زمان
۱۳۸ سمینار مشتری یابی و سر نخ های پیدا کردن مشتری
۱۳۹ سمینار تحقیقات بازاریابی در سازمان های FAO
۱۴۰ استراتژی های فروش در دوران تحریم و پس از آن
۱۴۱ بازاریابی برای کارآفرینان جوان و استارت آپ ها
۱۴۲ سمینار تهیه Business Model