گام پنجم: تبدیل سرنخ‌ها به فروش

تبدیل سرنخ‌ها به فروش

قیف فروش

در تمام مراحل تبدیل بازدیدکنندگان سایت شما به سرنخ‌ها و سپس به مشتری نهایی تیم هورموند با روش‌های حرفه‌ای و منسجم در کنار شماست. ما با تحلیل رفتار بازدیدکنندگان سایت شما به افزایش مشتریان نهایی کمک خواهیم کرد.

تبلیغات هدفمند

پس از شناسایی گروه‌های مشتریان بالقوه کسب و کار شما و بخش‌بندی این گروه‌ها با استفاده از ابزارهای متنوع و اثربخش خدمات تبلیغات دیجیتال و تحلیل اثربخشی تبلیغات میزان بازدیدکنندگان سایت شما و احتمال خرید آن را افزایش می دهیم. 

ارتباط با مشتری

با ارائه نرم‌افزارهای اتوماسیون بازاریابی، CRM، باشگاه مشتریان و یکپارچه‎‌سازی آن‌ها با زیرساخت سایت شما راه‌های ارتباط موثر با مشتریان را افزایش می‌دهیم و مشوق‌های خرید اختصاصی به آن‌ها ارائه می‌دهیم. 

طراحی تجربه کاربری و رابط کاربری (UI&UX)

با ابزارهای متنوع امکان بررسی رفتار کاربران را در اختیار شما قرار می‌دهیم و بر این اساس مسیرهای متنوعی را که کاربر در سایت شما طی می‌کند شناسایی خواهیم کرد و رفتار کاربر در این مسیرها را زیر نظر می‌گیریم تا طراحی بر اساس نیاز دقیق کاربران صورت پذیرد. 

گام ششم

اندازه‌گیری

گام پنجم

افزایش فروش

گام چهارم

ایجاد سرنخ‌ها

گام سوم

افزایش ترافیک

گام دوم

زیرساخت حرفه‌ای

گام اول

تدوین استراتژی