کسب و کار در مسیر صحیح ...

گام چهارم: تبدیل بازدیدکنندگان به سرنخ‌ها

طراحی صفحه فرود

در کمپین دیجیتال مارکتینگ معمولاً داشتن یک صفحه فرود روشی بسیار کاربردی جهت تشریح پیشنهادهای جذاب و  تجمیع اطلاعات مشتریان بالقوه است. گروه هورموند در جریان کمپین دیجیتال کسب و کار شما صفحه فرودهای اختصاصی کمپین دیجیتال را طراحی خواهد کرد.

طراحی فرم‌های اختصاصی

به محض تکمیل فرم، کاربر مجوز دستیابی به پیشنهادهای شما را دارد و یک ایمیل خودکار دریافت می کند و به عنوان یک مشتری احتمالی وارد CRM شما می شود. طراحی فرم اصولی خدمتی است که در تمام فرایند دیجیتال مارکتینگ گروه هورموند در اختیار شما قرار می‌دهد. 

طراحی اصولی دکمه‌ها (Call To Action)

با روش‌های اصولی در زمینه تحقیق در رفتار کاربران و بررسی سفر مشتری در سایت شما جای مناسب قرارگیری دکمه‌ها را مشخص خواهیم کرد و با این کار احتمال تبدیل شدن بازدیدکنندگان سایت شما به سرنخ‌های فروش برای کسب و کار شما را افزایش خواهیم داد. 

گام ششم

اندازه‌گیری

گام پنجم

افزایش فروش

گام چهارم

ایجاد سرنخ‌ها

گام سوم

افزایش ترافیک

گام دوم

زیرساخت حرفه‌ای

گام اول

تدوین استراتژی