برنامه کسب و کار - بیزینس پلن

آژانس کسب و کار دماوند در دو سطح متفاوت امکان ارائه خدمات مربوط به تهیه برنامه کسب و کار -Business Plan- را دارد؛
سطح اول- ارائه فرم تهیه برنامه کسب و کار و ارائه توضیحات مبسوط در خصوص استفاده از فرم، نحوه تکمیل و رسیدن به برنامه کسب و کاری مناسب
سطح دوم- انجام تمامی مراحل تهیه برنامه کسب و کار توسط تیم متخصص

من آرزو می کردم می دانستم چقدر یک بیزینس پلن (برنامه کسب و کار)، برنامه بازاریابی و استراتژی خروج مهم است. شما باید دو سال اولتان را برنامه ریزی و لیستی از فرصت های فروش و بازاریابی را تهیه کنید قبل اینکه بخواهید شروع کنید.
بن والاس

برنامه ریزی برای شروع یا رشد یک کسب‌و‌کار ضروری است. منبع اصلی برنامه ریزی برای یک شرکت، برنامه کسب و کار آن شرکت است. برنامه کسب و کار سندی است که جزییات استراتژی مد نظر صاحبان آن کسب و کار را نشان می دهد. اینکه آن ها قصد دارند چگونه کسب و کارشان را راه اندازی کنند. برنامه کسب و کار باید از تشریح اهداف سازمان گرفته تا تعیین تعداد پرسنل مورد نظر برای رسیدن به آن اهداف را باید در بر گیرد. برنامه کسب و کار نقشه راهی را برای صاحبان کسب و کار ارائه می دهد که چگونه کسب و کارشان را اداره کنند. هم چنین اگر صاحبان سرمایه شرکت در فکر جذب سرمایه هستند داشتن برنامه کسب و کار الزامی است.

مزایای برنامه کسب و کار

صاحبان کسب‌و‌کار را اداره امور راهنمایی می کند.
– برخی مسائلی که صاحبان سرمایه با آن مواجه می گردند ( مثل کند شدن سرعت فروش، نبودن مشتری کافی و …) با رجوع به برنامه کسب و کار و تحلیل اطلاعات موجود در آن قابل حل است.
– به صاحبان سرمایه کمک می کند که در زمان توسعه شرکت، بداند تمرکز فعالیت های بازاریابی باید بر چه موضوعاتی باشد.
– به صاحبان سرمایه اعتماد به نفس می دهد تا بتوانند کسب و کارشان را توسعه دهند

ویژگی های برنامه کسب و کار

یک برنامه کسب و کار صحیح جزییات در چند زمینه کلی را بیان می کند
– رسالت سازمان
– نام مدیران
– تعداد کارکنان موجود یا کارکنانی که باید استخدام گردند
– خلاصه ای در مورد سازمان
– معرفی محصولات و خدمات سازمان
– استراتژی فروش و بازاریابی
– بودجه مالی
– فضای رقابتی
– اسناد سازمان
– مبالغ سرمایه مورد نیاز و برنامه سازمان برای استفاده از این سرمایه ها
– تحلیل میزان سودآوری سازمان

ملاحظات برنامه کسب و کار

برنامه کسب و کار متناسب با موقعیت و شرایط استفاده آن طراحی می گردد. تفاوت انواع برنامه کسب و کار در میزان جزییاتی است که ارائه می دهند. برنامه کسب‌و‌کار ممکن است صرفا واقعیت های سازمان را در مقیاس کوچک بیان نماید ولی اگر هدف از تهیه آن تصمیم گیری های استراتژیک هیئت مدیره باشد یا جذب سرمایه جدید جزییات بیشتری را ارائه می دهد. برنامه کسب کار باید فاقد هر گونه خطا باشد و بنا بر موقعیت تهیه گردد. مثلا سرمایه گذاران در نگاه به برنامه کسب و کار دنبال جداول و اطلاعات تصویری نشان دهنده وضعیت مالی شرکت هستند.

فرم درخواست تدوین برنامه کسب و کار

۱۳ + ۱۰ =