گام دوم: ایجاد و نگهداری زیرساخت حرفه‌ای

ایجاد و نگه‌داری زیرساخت

طراحی سایت

طراحی سایت با رابط کاربری حرفه‌ای که کاربر بتواند با سرعت و سهولت به هدف خود در سایت دست یابد.

طراحی فروشگاه آنلاین

اگر کسب و کار شما به فروشگاه آنلاین نیاز داشته باشد، به شما کمک می‌کنیم یک فروشگاه آنلاین با تجربه کاربری مناسب داشته باشید که کاربر سایت شما از تجربه خرید خود لذت ببرد.

طراحی اپلیکیشن

طراحی اپلیکیشن با رابط کاربری مناسب کسب و کار شما که سفر مشتری در آن لذتبخش باشد.

زیرساخت بازاریابی ایمیلی و پیامکی

ارائه زیرساخت ایمیل مارکتینگ و تبلیغات پیامکی که در مراحل مختلف برنامه دیجیتال مارکتینگ به یاری شما خواهد آمد. 

گام ششم

اندازه‌گیری

گام پنجم

افزایش فروش

گام چهارم

ایجاد سرنخ‌ها

گام سوم

افزایش ترافیک

گام دوم

زیرساخت حرفه‌ای

گام اول

تدوین استراتژی