بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در ۶ ماهه اول امسال را معادل ۱۷.۱ درصد و در یک سال منتهی به پایان شهریور سال ۹۹ را ۳۶.۲ درصد و رشد پایه پولی در یک سال اخیر را ۲۶.۱ درصد اعلام کرده است.

بر این اساس و با توجه به آمارهای اسفند ۹۸ و شهریور ماه ۹۸، حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه سال جاری به رقم ۲۹۴۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان رسیده است. درواقع در ۶ ماه اول امسال ۴۲۹ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه ۹۹ معادل ۳۷۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده است.

به این ترتیب ضریب فزاینده در شهریور ماه امسال به عدد ۷.۹ رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه است. درواقع هر ۱۰۰ ریالی که بانک مرکزی خلق می‌کند، با این نرخ، در طول یک سال به ۷۹۰ ریال نقدینگی تبدیل می‌شود.