در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ یعنی سال پیش رو را که ۲ ماه و نیم تا پایان آن باقی مانده است، منفی ۵(منفی ۴.۹۹) درصد پیش بینی کرده است. این نهاد بین‌المللی در این گزارش، پیش‌بینی‌های خود از شاخص‌های اقتصادی ایران در گزارش پیشینش را نیز تصحیح کرده است.

پیش بینی اولیه این نهاد بین المللی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ که از ابتدای آن تمامی کشورهای جهان از جمله ایران با شیوع بیماری نوظهوری به کووید ۱۹ دست در گریبان بودند و بسیاری از فعالیت های اقتصادی متوقف شد، منفی ۶ بود که در این گزارش آن را بهبود داده است.

این رقم علی رغم منفی بودن اما نسبت به برآورد این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۵ درصد، از بهبود این شاخص خبر می دهد. البته IMF در گزارش پیشین خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ را منفی ۷.۶ اعلام کرده بود که در این گزارش آن را تصحیح کرده است.

بهبود رشد اقتصادی ایران بنا بر اعلام این نهاد بین المللی در حالی صورت خواهد گرفت که به گفته کارشناسان، با شیوع ویروس کرونا و تعطیل شدن فعالیت های اقتصادی، جهان در رکودی بی سابقه فرو رفته است. همچنین، صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی مثبت ۳.۲ (۳.۱۵) درصد را برای سال ۲۰۲۱ برای ایران پیش بینی کرده است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۳۰.۵ درصد پیش بینی شده است. رقم تورم ایران در سال ۲۰۱۹ نیز ۴۱ درصد اعلام شده است. به این ترتیب، نرخ تورم ایران نیز در سال ۲۰۲۰ بهبود می یابد.

این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۰ را ۱۲.۲ (۱۲.۱۷۶) درصد پیش بینی و در سال ۲۰۱۹ را ۱۰.۷ (۱۰.۶۵۰) درصد برآورد کرده است. پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول از نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی ۱۶.۳ درصد که آن را به ۱۲.۲ درصد کاهش داده است.

همچنین این نهاد بین المللی، نرخ بیکاری ۱۲.۴ درصدی را برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده است. در عین حال،  تراز حساب جاری ایران از ۱.۱  درصد در سال ۲۰۱۹ به منفی ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ می رسد و در سال ۲۰۲۱ دوباره مثبت شده و ۰.۳ درصد خواهد شد.

انتهای خبر/