برای آشنایی با مدیریت باید مجموعه‌ای مفاهیم شامل توصیه‌هایی برای رهبری را مور بررسی قرارداد. پیتر دراکر نظریه‌ی مدیریت را اولین بار از طریق اهداف را در کتاب «آیین مدیریت» معرفی کرد. مدیریت از طریق اهداف به اصل تعیین اهداف به‌صورت مشترک و از این طریق ایجاد شفافیت در فرایند کار اشاره دارد.

کسب‌وکار دماوند در ادامه اصول مدیریت را به‌صورت زیر بررسی می‌کند:

  • تمرکز بر روی اهداف و نه فرایند

رهبر به‌جای اینکه رفتارهای مشخصی را از کارکنان خود انتظار داشته باشد، در مورد اهداف موردنظر خود با نیروهای خود به توافق می‌رسد.

  • رصد و تطبیق منظم اهداف

اهداف باید به‌صورت پیوسته رصد شدند و در صورت لزوم با شرایط جدید تطبیق پیدا کنند. ازآنجایی‌که شرایط محیط کار مدام در حال تغییر است و پویایی قابل‌توجهی دارد، همواره ضروری است که اهداف مور ارزیابی قرار بگیرند و در صورت لزوم تغییر پیدا کنند.

  • مشارکت کارکنان در شکل‌گیری اهداف

توافق متقابل در مورد اهداف تضمین می‌کند که نیازهای کارکنان و نیز مهارت‌ها، دانش و تخصص‌های مرتبط آنها موردتوجه قرار بگیرد.

  • کنترل و ارزیابی

رهبر و کارکنان باید به‌صورت پیوسته اهداف خود را کنترل کنند. اهداف مبنای ارزیابی عملکرد کارکنان می‌باشند و همین اهداف، چشم‌انداز مشترکی را برای همه‌ی افراد ترسیم می‌کنند. این رویه به تحلیل بهتر عملکرد کارکنان و اصلاح پیوسته‌ی آنها کمک می‌کند:

اگر این رویکرد در سازمان در پیش‌گرفته شود، سلسله مراتبی از اهداف کلی و ملموس ایجاد می‌کند که به واحدها، دپارتمان‌ها، تیم‌ها و افراد منتقل می‌شود.

انتهای مطلب/

همچنین بخوانید:   7 اصل نورولیدرشیپ بر مبنای نظریات الگر