سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی

سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی

فراخوان ارسال مقاله سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی: احتراماً، به استحضار میرساند سومین کنفرانس ملی تحقیقات و بازاریابی با عنوان یکی از با اهمیت ترین رخدادهای بازاریابی و فروش در کشور، با حضور و مشارکت اساتید، مدیریان و کارشناسان حوزه بازاریابی، تبلیغات و روابط عمومی...
کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار (با مشارکت دانشگاه لوتران کالیفرنیا آمریکا) ۲nd International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business  معرفی همایش برگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع...
کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

سیزدهمین کنفرانس روابط عمومی ایران

فراخوان سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران با موضــوع: روابط عمومی دانش‌محور و مدیریت محتوا   اشاره سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی روابط عمومی ایران، دی‌ماه ۱۳۹۵ در مرکز همایش‌های بین‌المللی المپیک برگزار...
کنفرانس بین المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها

کنفرانس بین المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها

عنوان کنفرانس: کنفرانس بین المللى کسب و کار: فرصت ها و چالش ها International Conference on Business: Opportunities and Challenges   معرفی همایش برگزاری نشست ها و همایش های دانش محور، ضمن ایجاد بستری جهت اطلاع پژوهشگران و نخبگان از جدیدترین یافته های علمی سبب اغنای...