حمله برندهای تجاری به هویت زن ایرانی!

حمله برندهای تجاری به هویت زن ایرانی!

چندی است که ویدئوهای تبلیغاتی منتشر شده در فضاهای مجازی صدای همه را درآورده است. تبلیغاتی که گاهی به‌صورت واضحی توهین به زنان و تشدید نگاه ابزاری به آنان است و ادامه‌دهنده مسیر منطق بازاری لیبرال‌ها؛ منطقی که زن را به وجوه جنسیتی‌اش تقلیل داده تا با آن کسب درآمد کند....
دستاورد برندسازی مد ایرانی ـ اسلامی

دستاورد برندسازی مد ایرانی ـ اسلامی

حوزه مد و لباس کشور را می‌توان یکی از نمودهای مؤثر فرهنگ ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد. به دلیل اهمیت نمود و نشانه، نظام جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته سعی کرده است با حساسیت‌‌های بیشتری به این موضوع بپردازد، این حساسیت باعث شد در حوزه پوشش بانوان کارگروه مد و لباس...