بررسی شاخص بیکاری بلندمدت در گروه های سنی مختلف حاکی از آن است که ۵/۴۷ درصد از کل بیکاران ۲۵ تا ۲۹ ساله بیش از یک سال در جست وجوی شغل بوده اند. براساس مطالعات و بررسی های پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ویژگی های بیکاران بلندمدت در ۵ گروه سنی ۱۰ ساله و بیشتر، ۱۵ ساله و بیشتر، ۱۵ تا ۲۴ سال، ۲۵ تا ۲۹ سال و گروه سنی ۳۰ ساله و بیشتر طی سال های ۸۴ تا ۹۴ مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس این گزارش، جمعیت بیکاران گروه سنی ۱۵ سال و بیشتر در سال ۹۴ به میزان ۲ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۲۹۱ نفر بوده است که از این تعداد یک میلیون و ۴۷ هزار و ۴۹۴ نفر یک سال و بیشتر در انتظار شغل بوده اند.

همچنین ۷۶۵ هزار و ۱۷۰ نفر جمعیت بیکار گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال براساس آمار سال ۹۴ است که دوره انتظار بیکاری ۲۲۸ هزار و ۹۰۶ نفر بیش از یک سال بوده است. در جمعیت ۲۵ تا ۲۹ سال نیز جمعیت بیکاری سال ۹۶ معادل ۸۸۱ هزار و ۲۱۰ نفر بود که دوره انتظار یافتن شغل برای نیمی از این جمعیت یعنی ۴۱۸ هزار و ۷۸۲ نفر یک سال و بیشتر طول کشیده است! اما یک میلیون و ۷۸ هزار و ۹۱۱ نفر در گروه سنی بالای ۳۰ سال در سال ۹۴ بیکار بودند که از این میزان ۳۹۹ هزار و ۸۵۹ نفر بیش از یک سال بیکار بودند. تحلیل این مطالعات نشان می دهد، بیشترین نرخ بیکاری بلندمدت در میان مردان و زنان در بازه زمانی سال های ۸۴ تا ۹۴ مربوط به گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است به طوری که مدت زمان بیکاری ۵/۴۷ درصد از کل بیکاران در این گروه سنی یک سال و بیش از یک سال بوده است.

به نظر می رسد یکی از دلایل آن به اتمام رسیدن تحصیلات تکمیلی و توقع جهت کسب موقعیت شغلی بهتر و متناسب با تحصیلات تکمیلی باشد. در عین حال کمترین نرخ بیکاری بلندمدت نیز در طی این دوره مربوط به رده سنی ۳۰ ساله و بیشتر است؛ دلیل کمترین نرخ بیکاری در این گروه سنی به دلیل آن است که این گروه سنی داشتن شغل برایشان نسبت به ماهیت آن از اولویت بیشتری برخوردار است. همچنین بررسی نرخ بیکاری بلندمدت در دوره ۱۰ ساله ۸۴ تا ۹۴ نشان می دهد این نرخ طی سال های ۸۴ تا ۸۹ روند صعودی داشته است به طوری که نرخ بیکاری بلندمدت از ۳/۴ درصد در سال ۸۴ به ۲/۵ درصد افزایش یافته و از سال ۹۰ نیز این نرخ سیر نزولی پیدا کرده به نحوی که در سال ۹۴ به ۲/۴ درصد رسیده است.

براساس این گزارش، مقایسه نرخ بیکاری بلندمدت در میان مردان و زنان نیز گویای آن است که زنان دارای نرخ بیکاری بلندمدت به مراتب بالاتری نسبت به مردان هستند و این نرخ به طور متوسط ۸/۲ برابر مردان طی این دوره است. نرخ بیکاری بلندمدت زنان از سال ۸۴ هم نشان می دهد این نرخ تا سال ۸۸ تقریبا ثابت بوده اما در سال ۸۹ با رشد ۲ درصدی مواجه شده  و در ادامه از ۱/۱۰ درصد در سال ۹۰ به ۲/۱۰ درصد در سال ۹۴ رسیده است.

انتهای خبر/مهر