مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در فصل پاییز امسال را ۱۱.۹ درصد و این شاخص را در میان جوانان ۲۵ درصد اعلام کرد. بر اساس یافته‌های این مرکز که اخیراً منتشر شد، در پاییز امسال ۴۰.۱ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر ازنظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرارگرفته‌اند.

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩۵)، ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ١٣٩۶)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است. روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز١٣٩۵)، ۰.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ١٣٩۶) ۰.۲ درصد افزایش داشته است.

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ١٣٩۵)، ۱.۲ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (تابستان ١٣٩۶)، ۰.۹ درصد کاهش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز حاکی از آن است که ۲۵ درصد از این جمعیت در فصل پاییز بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد افزایش پیداکرده است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در پاییز امسال ۱۰.۸ درصد جمعیت شاغل،‌ به دلایل اقتصادی (فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کارکرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ۳۷.۱ درصد از شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر، ۴۹ ساعت و بیش‌تر در هفته کارکرده‌اند.

همچنین بخوانید:   نقدینگی چقدر است؟

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۰.۱ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲.۶ درصد و کشاورزی با ۱۷.۲ درصد قرار دارند. اطلاعات نتایج این بررسی به‌صورت تفصیلی به‌زودی در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir قابل‌دسترس خواهد بود.

انتهای خبر/