عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: بانک مرکزی قبلاً تدابیر لازم برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا، اتخاذ و آرایش متناسب را، باهدف کنترل بازار ارز و مهار تورم، گرفته است و برنامه‌های زیر را پی می‌گیرد:

۱. تلاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز، از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تأمین تراز ارزی کشور.

۲. تنظیم سیاست‌های ارزی برای رشد صادرات غیرنفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور.

٣. تأمین ارز موردنیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر

۴. فعال‌سازی عملیات بازار باز باهدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در انتشار اوراق خزانه.

۵. تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی، در چارچوب برنامه‌های طراحی‌شده برای کنترل رشد نقدینگی.

۶. برقراری مکانیسم مالی با کشورهای همسایه و دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صمت و گمرک با بانک مرکزی به‌منظور واردات از طریق تهاتر.

انتهای پیام/