02177946669 | 09109200500 info@damaavand.com

گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی منتشر شد. «کار برای توسعه انسانی» موضوع گزارش امسال انتخاب شده است. در مراسم انتشار این گزارش هالماریان دسالگان نخست وزیر اتیوپی، هلن کلارک مدیر برنامه توسعه سازمان ملل و سلیم جهان مدیر دفتر گزارش توسعه انسانی حضور داشتند.

گزارش های توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل تهیه می شود. این نهاد بین المللی به طور معمول در فواصل یک یا دو ساله اقدام به انتشار سلسله گزارش های توسعه انسانی می کند که در طی آن وضعیت شاخص های مربوط به توسعه انسانی در کشورهای مختلف از جمله ایران را مورد بررسی قرار می دهد.

در گزارش توسعه انسانی امسال آمده است: کار، گزاره ای حیاتی برای توسعه انسانی است و به همین دلیل به عنوان پیام اصلی گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ انتخاب شده است. کار و فعالیت باعث غنای زندگی انسانی و افزایش غنای اقتصادی می شود. گزارش توسعه انسانی امسال عدم توازن در دریافت ها را مورد تحلیل قرار می دهد و بر روی فضای در حال تغییر بازار کار در جهان به عنوان محصولی از جهانی شدن و انقلاب دیجیتال تمرکز می کند.

در حالی کار و اشتغال به عنوان موضوع ویژه در گزارش امسال مورد توجه قرار گرفته است که بیکاری به معضلی برای بسیاری از کشورها تبدیل شده است. برآوردها نشان می دهد فقط ۷۴ میلیون جوان در دنیا با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می کنند.

بر اساس این گزارش جهانی شدن و انقلاب دیجیتال فرصت هایی را در بازار کار فراهم آورده اما همزمان، مخاطراتی نیز به دنبال داشته است.

همچنین بخوانید:  رابطه توسعه اقتصادی و امنیت اقتصادی

این گزارش با اشاره به این که دو میلیارد نفر در جهان طی ۲۵ سال گذشته از توسعه انسانی پایین رهایی یافته اند بر لزوم تمرکز بر اشتغال برای از میان برداشتن نابرابری ها در زمینه توسعه انسانی و تثبیت دستاوردها در این زمینه تاکید کرده است.

برآوردهای سازمان ملل همچنین نشان می دهد ۸۳۰ میلیون نفر در جهان فقیر هستند به طوری که با درآمد کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می کنند. همچنین ۲۰۰ میلیون نفر بیکار هستند که ۷۴ میلیون نفر آن ها جوان می باشند. به علاوه ۲۱ میلیون نفر در جهان با کار اجباری مواجه اند.

گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۵ تاکید کرده است:«توسعه انسانی زمانی شتاب خواهد گرفت که هر فردی که مایل به کار کردن است چنین فرصتی را بتواند پیدا کند. اما در بسیاری از کشورها مردم عموما از دستیابی به شغل با دریافت حقوق محروم هستند یا این که حقوق کمتری به آن ها به نسبت کاری که انجام می دهند داده می شود.»

انتهای پیام/ لینک محتوا