در پی افزایش هزینه استفاده از ساز و کارهای موجود نقل وانتقال پول از طریق بانک های بین المللی، کشورهای عربی تصمیم گرفته اند یک سیستم مستقل و منطقه ای پرداخت های بین المللی ایجاد کنند. در حال حاضر بسیاری از پرداخت ها و تسویه حساب های بین المللی میان کشورهای عربی از طریق همکاری متقابل بانک ها صورت می گیرد، به این شکل که بانک ها به عنوان عوامل موسسات مالی خارجی ای عمل می کنند که در کشورهای عربی حضور ندارند.

تشدید مقررات ضد پولشویی توسط بانک های آمریکایی و اروپایی در چند سال گذشته موجب شده تا هزینه نقل و انتقال پول به این شکل بالا برود و برخی بانک ها برای تمرکز روی حوزه های پرسوددتر از این بازار خارج شوند. هیئت مدیره صندوق پولی عربی که ۲۲ کشور عرب در آن عضویت دارند، امروز با ایجاد یک نهاد مستقل منطقه ای به منظور انجام پرداخت ها و تسویه حساب ها میان کشورهای عضو موافقت کرد.

به گزارش تسنیم، این نهاد جدید که مورد حمایت بانک های مرکزی کشورهای عربی قرار دارد، اعتباری ۱۰۰ میلیون دلاری خواهد داشت و تحت نظر صندوق پولی عربی فعالیت خواهد کرد. صندوق پولی عربی در بیانیه خود آورده است: «هدف از ایجاد این نهاد گسترش استفاده از ارزهای ملی در پرداخت ها و تسویه حساب های پولی درون جهان عرب در کنار استفاده از ارزهای اصلی بین المللی است.»

انتهای خبر/