عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در مورد لایحه بودجه ۹۷ گفت: بودجه ۹۷ کسری فاحشی دارد و دولت باید به فکر این کسری باشد. اسدالله عسگراولادی با اشاره به اینکه دولت درآمد مالیاتی را در بودجه ۹۷ حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است، گفت: برای اخذ بیشتر مالیات از مردم برای مأموران مالیاتی جایزه تعیین شده که نشان می‌دهد، مأموران باید به‌زور از مردم مالیات بگیرند، این‌گونه حرف‌ها بد است و مردم از این کارها خوششان نمی‌آید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تأکید بر اینکه بودجه ۹۷، بودجه خوبی نیست، گفت: این بودجه تورم‌زا است و تورم ۸ و ۹ درصدی در بودجه ۹۷ فانتزی است و قطعاً بودجه ۹۷ تورم ۱۵ تا ۱۶ درصدی را دامن می‌زند. عسگراولادی با بیان اینکه بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۷ کاهش یافته است، گفت: این در حالی است که ایجاد اشتغال وابسته به پروژه‌های عمرانی است. وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت بزرگ است و باید کوچک شود، افزود: بزرگی دولت به آن لطمه می‌زند. اگر دولت نتواند ۵۰ درصد اقتصاد را از خود دور کند، آن‌وقت در سال ۹۷ سال خوب اقتصادی نخواهیم داشت.

انتهای خبر/فارس