رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی درباره زمزمه های کاهش نرخ سود به ۱۲ درصد، گفت: نرخ بهره بانکی به طور قطع به کمتر از ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت.

محمدرضا حسین زاده درباره برنامه شورای پول و اعتبار برای تثبیت و کاهش نرخ سود بانکی گفت: بانک های دولتی تصمیم گرفتند نرخ ها را پایین بیاورند. حسین زاده افزود: مطابق سیاست های دولت، قرار است نرخ سود بانکی بتدریج کاهش یابد.

وی در پاسخ به اینکه عنوان می شود شورای پول و اعتبار تصمیم به تثبیت نرخ سود و سپس کاهش آن دارد، تصریح کرد: نظر شورای پول و اعتبار تثبیت نرخ سود نیست؛ بلکه نرخ ها باید کاهش یابد. وی خاطرنشان کرد: بانک ها منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند تا نرخ را اعلام کند و ممکن است نرخ پایین تر از نرخ کنونی بیاید.

وی در پاسخ به اینکه برخی صحبت از نرخ سود ۱۲ درصدی برای سپرده ها به میان می آورند، اظهار داشت: پیشنهاد این است که نرخ سود به کمتر از ۱۵ درصد و نرخ های مطرح شده کاهش یابد. همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تعیین مقیاس مشخص برای واحدهای تولیدی و صنعتی، گفت: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است.

مجتبی خسروتاج با بیان اینکه نرخ سود بانکی موضوعی نیست که بتوان یک شبه نسبت به رفع و کاهش آن اقدام کرد، گفت: آنچه بیشتر از هرچیزی مایه امیدواری است، ثبات موجود در دولت یازدهم است که در روند کاری دولت دوازدهم هم ادامه پیدا می کند. وی با بیان اینکه حمایت بانکی در دستور کار شورایعالی کار قرار گرفته و در اردیبهشت امسال تصمیماتی گرفته شده است، تصریح کرد: نرخ سود بانکی برای صادرات حداکثر ۱۴ درصد در نظر گرفته شده و بیشتر از آن غیرقانونی است.

انتهای خبر/