پاداش انگیزشی (Motivation Reward) کارشناس فروش دغدغه بسیاری مدیران است. سازمان های پیش تاز و یا تعالی یافته، به طور مداوم برنامه پاداش انگیزشی را برای واحد فروش و بازاریابی اجرا می کنند. بیشتر سازمان ها در واحد بازاریابی و فروش برای استخدام کارشناسان با مشکل رو به رو هستند و عموما از حق انتخاب کمی برخوردارند ؛ امروزه سازمان ها برای استخدام افراد پویا و وظیفه شناس در واحد فروش به رقابت با یکدیگر می پردازند ؛ همچنین در این شرایط انتظارات ارشناسان بازاریابی و فروش نیز رو به افزایش می باشد ؛ بنابراین سازمان هایی که به پرداخت پاداش انگیزشی کارشناسان و مدیر بازاریابی و فروش نپرداخته اند در این رقابت دچار مشکل می شوند و به سختی می توانند کارکنان کلیدی خود را در سازمان حفظ نمایند.

اما پاداش انگیزشی کارشناس فروش اهمیتش اینجا اهمیت می یابد و با توجه به مواردی که مطرح گردید بسیاری از شرکت های پیش رو برای حفظ و حضور کارشناسان مفید و با انگیزه در واحد بازاریابی و فروش خود برنامه پرداخت پاداش انگیزشی را اجرایی می کنند. تعدادی از سازمان های پیش رو میزان پرداخت حقوق ثابت خود را علاوه بر پرداخت پاداش انگیزشی افزایش داده اند تا حداکثر میزان خدمات را در اختیار کارکنان خود قرار دهند. آنها پایه پرداخت حق الزحمه کارکنان واحد فروش و بازاریابی را در قیاس با دیگر سازمان ها به صورت کاملا رقابتی بیشتر پرداخت می کنند ، همچنین در خصوص پرداخت پاداش انگیزشی نیز مبنای بالایی را در نظر می گیرند و توجیه آنها برای پرداخت خود به کارکنان واحد فروش این است که در کارشناسان انگیزه بیشتری ایجاد کنند.

برای حصول نتیجه از پرداخت پاداش انگیزشی کارشناس فروشانگیزشی به نکات زیر توجه نمایید:

نکته اول در مورد پاداش انگیزشی کارشناس فروش : انتظارات خود را از کارکنان واحد بازاریابی و فروش به صورت شفاف بیان کنید. مدیران فروش باید به صورت شفاف انتظارات خود را از کارکنان واحد فروش و بازاریابی مشخص کرده و به آنها اعلام نمایید. البته ممکن است اهداف کلان سازمانی در مورد تمامی کارکنان واحد فروش و بازاریابی صادق نباشند اما مهم است که اهداف گسترده سازمانی برای کارکنان بخش فروش و بازاریابی به روشنی مطرح گردد.

نکته دوم در مورد پاداش انگیزشی کارشناس فروش :برای کارکنان واحد بازاریابی و فروش هدف های قابل دستیابی تعیین کنید. جهت پرداخت پاداش های انگیزشی واحد فروش و بازاریابی هدف های دست یافتنی تعیین کنید ، این اهداف به شیوه ای معقول باید تعریف گردد . چنانچه دور از دسترس و غیر قابل دست یابی باشند برنامه پرداخت پاداش انگیزشی با شکست مواجه می شود ، البته در نظر داشته باشید که هدف ها نباید آنقدر کوچک و سهل الوصول باشد که کارکنان با کمترین تلاش به آن ها برسند . در هر دو صورت ذکر شده انگیزه تلاش بیشتر در کارکنان کشته خواهد شد.

نکته سوم در مورد پاداش انگیزشی کارشناس فروش: آنی کردن بازدهی
زمانی که برای رسیدن به اهداف قرار می دهید نباید زیاد باشد این زمان را در حداقل خود تعریف نمایید تا هنگامی که کارکنان نتیجه تلاش خود را لمس می کنند حس خوبی داشته باشند و برای ادامه تلاش های خود تشویق شوند.

هرگز پرداخت پاداش انگیزشی را سالانه قرار ندهید، در بسیاری از سازمان ها برنامه پرداخت پاداش انگیزشی به صورت سالانه انجام می شود و به هیچ عنوان تاثیر مثبتی در نحوه عملکرد کارکنان ایجاد نمی شود، البته نتایج واحد بازاریابی و فروش یک شرکت به صورت سالانه بررسی و ارزیابی می شود ، اما برای حصول نتیجه برنامه پاداش انگیزشی سازمان ها باید به صورت فصلی و یا شش ماه یک بار تعریف شود تا سازمان ها به نتیجه دلخواه دست یابند.

نکته چهارم پاداش انگیزشی کارشناس فروش : خط دید شفاف تعیین کنید.
کارشناسان واحد فروش و بازاریابی باید نتیجه فعالیت هایشان را در دید مدیر فروش ببینند ، هیچکس دوست ندارد روی کاری که اثر مستقیمی ندارد تمرکز کرده و مسئول آن شناخته شود.

نکته پنجم در مورد پاداش انگیزشی کارشناس فروش : تعیین برنامه ریزی بازاریابی مناسب جهت توانمند سازی کارشناسان واحد فروش و بازاریابی برنامه بازاریابی و فروش را به گونه ای تعیین کنید که کارمندان توانایی اجرایی نمودن آن را داشته باشند ، لازم است آنها علاوه بر داشتن توانایی انجام برنامه های بازاریابی، باور توانایی انجام امور را نیز داشته باشند ، بنابراین سعی کنید در آنها این باور را بسازید که توانایی انجام برنامه های بازاریابی را دارند و کلیه مهارت هایی را که برای رسیدن به اهداف نیاز دارند به آن ها آموزش داده تا بیشینه بهره وری در خصوص کارشناسان واحد بازارایابی و فروش تحقق گردد.

نکته ششم پاداش انگیزشی کارشناس فروش عبارتست از: تعیین نظام ارزیابی دارای اعتبار
یکی از آسان ترین برنامه ریزی های بازاریابی، برنامه پرداخت پاداش انگیزشی می باشد ؛ زیرا میزان فروش را به سادگی می توان اندازه گیری نمود.
در کلیه انواع سیستم های پاداش انگیزشی مبنی بر نتیجه عملکرد کارشناسان فروش و بازاریابی باید مقیاس کمی و عددی برای ارزیابی نتایج تعریف شود . هر چقدر معیار عددی در این روش بررسی کمتر شود ارزیابی سلیقه ای تر و بی اساس خواهد بود در نتیجه احتمال اختلاف نظر بیشتر خواهد شد . برای حصول نتیجه مناسب از پرداخت پاداش انگیزشی ، کارشناسان فروش و بازاریابی باید قواعد پرداخت را منصفانه بدانند و به صورت توافقی بین کارشناسان و مدیر فروش مشخص شود.

نکته هفتم پاداش انگیزشی کارشناس فروش : به پاداش انگیزشی معنا بخشید.
چنانچه پاداش انگیزشی کارشناس فروش انگیزشی به صورت چشم گیر پرداخت شود اثر بخشی آن بیشتر خواهد بود یعنی باید چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد حقوق ثابت افراد را تشکیل دهد.

انتهای مطلب/ لینک مطلب