بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در حالی که سال گذشته نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی ۳/۳ درصد بوده، نرخ منفی ۶/۱۲ درصدی برای تشکیل سرمایه در ساختمان رقم خورده است.

نرخ تشکیل سرمایه در ساختمان در کل سال ۹۵ منفی ۶/۱۲ درصد بوده است. گفتنی است، زمستان پارسال نرخ منفی ۴/۰ درصدی در تشکیل سرمایه در ساختمان رقم خورد. همچنین نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که از مهم ترین متغیرهای اقتصادی برای نمایان شدن وضعیت دورنمای رشد اقتصادی است، از سال ۹۱ نزدیک به ۵/۳۵ درصد کاهش داشته است و به نظر می رسد تا زمانی که شکاف نرخ سود بانکی، تورم و محیط کسب و کار اینگونه باشد، این روند نزولی ادامه خواهد داشت.

از دوران تشدید تحریم ها ی اقتصادی ایران تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سیر کاهشی داشته است به طوری که سال ۹۱ که سال اول اعمال تحریم ها بود بانک مرکزی رقم منفی ۱۹ درصد را محاسبه کرده است. این رقم در سال های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ به ترتیب منفی ۸/۷ درصد، مثبت ۸/۷ درصد و منفی ۱۲ درصد بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه اول امسال هم ۹/۸ درصد کاهش داشته است.

به نظر می رسد مهم ترین دلایل منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال های ۹۴ و ۹۵ محدودیت های تحریم و در کنار آن شکاف عمیق نرخ سود بانکی و تورم است، چراکه با وجود تورم تک رقمی، نرخ سود سپرده به طور متوسط حدود ۲۰ درصد و نرخ سود تسهیلات حداقل ۲۳ درصد است.

انتهای خبر/ فارس