در آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص رتبه ایران در گزارش وضعیت انجام کسب‌وکار بانک جهانی که در تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد ادعایی مبنی بر تأثیر ۶۳ درصدی عملکرد دولت در بهبود ۳۲ رتبه‌ای ایران طی سال‌های ۲۰۱۳ – ۲۰۱۷ مطرح شد. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این ادعا به سنجش میزان صحت‌وسقم این ادعا پرداخته و تأکید کرده است که نتیجه‌گیری وزارت امور اقتصادی و دارایی در برآورد میزان اثرگذاری دولت در بهبود رتبه ایران، برآمده از اشتباه در شناسایی و دسته‌بندی تغییرات شاخص و نیز روش غیرعلمی محاسبه میزان اثرگذاری تغییرات است.

به گزارش فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی وضعیت ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، عملکرد دولت یازدهم را درزمینهٔ بهبود عملکرد ایران در این گزارش مورد ارزیابی قرارداد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز بابیان این مطلب که در گزارش سال ۲۰۱۸ انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ایران با ۴ رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۷، در رتبه ۱۲۴ از میان ۱۹۰ کشور و در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز، با ۲ رتبه تنزل نسبت به سال قبل در جایگاه هجدهم از ۲۵ کشور قرارگرفته است، افزود: پیشرفت سریع سایر کشورها و کندی اصلاحات در ایران، موجب کسب رتبه نامطلوب‌تر کشور نسبت به سال گذشته شده است. بهبود رتبه جمهوری اسلامی ایران در گزارش انجام کسب‌وکار از سال ۲۰۱۵ آغاز شد؛ به‌نحوی‌که جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید که دلیل عمده آن، بازنگری در داده‌ها و اطلاعات بوده است. در بازنگری‌های انجام‌شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات توسط افراد غیرمسئول تعدیل‌شده‌اند. در گزارش سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، مجدداً روند رو به تنزل در رتبه ایران آغازشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارتی از عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۱۳۹۵، عملکرد دولت در این زمینه را ضعیف ارزیابی کرد؛ اما در آخرین گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در این خصوص که در تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد مجدداً ادعایی مبنی بر تأثیر ۶۳ درصدی عملکرد دولت در بهبود ۳۲ رتبه‌ای ایران طی سال‌های ۲۰۱۳ – ۲۰۱۷ مطرح شد که صحت این ادعا به‌دقت در این گزارش ارزیابی و راستی آزمایی شده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: نتیجه‌گیری وزارت امور اقتصادی و دارایی در برآورد میزان اثرگذاری دولت در بهبود رتبه ایران، برآمده از اشتباه در شناسایی و دسته‌بندی تغییرات شاخص و نیز روش غیرعلمی محاسبه میزان اثرگذاری تغییرات است. محاسبات گزارش حاضر نشان می‌دهد اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال‌شده در سال‌های گذشته توسط افراد غیرمسئول، با ۷۹.۷ درصد، بیشترین تأثیر را بر بهبود رتبه کل کشور طی سال‌های ۲۰۱۴ – ۲۰۱۷ داشته و سهم اصلاحات دولت ۱۰.۸ درصد بوده است. مابقی تغییرات رتبه، ناشی از تغییر عواملی چون تغییر روش‌شناسی شاخص بانک جهانی، سرعت اصلاحات در سایر کشورها و تغییر درآمد سرانه کشور بوده است. گزارش حاضر نشان می‌دهد عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی کم اثر بوده است.

انتهای خبر/