بازنشستگاندیدن خبر «بازگشت ۹۰۰ هزار نفر به کار» شاید برای همه نه اما برای آن دسته از افرادی که مدرک دانشگاهی یا رزومه شان در بایگانی صدها شرکت و سازمان و اداره خاک خورده است کمی ناراحت کننده باشد، چرا که در اولین ذهنیت این است که بازنشستگان زمانی که بازار کار باز می‌گردند جای کار کردن جوانان را می‌گیرند.

بدون شک یکی از علت های اصلی بازگشت بازنشستگان به بازار کار عدم تأمین معیشت زندگی است. اما به راستی تقصیر جوانان چیست که به امید خالی شدن عرصه و یافت شغلی در آمد بخور و نمیر روز و شب سپری می‌کنند.

وضعیت اقتصادی به گونه ای است که تنها جوانان نیستند که به دنبال یافتن شغلند. بلکه شرایط اقتصادی به گونه ای که علاوه بر جوانان، بازنشستگان برای یافتن شغل دست به پارتی بازی می‌زنند. اما برای جوان به دلیل تعداد بالای بیکاران پارتی بازی و آزمون‌های متعدد کار ساز نیست. اکنون بسیاری از جوانان از سر بیکاری به مرحله ای رسیده اند که راضی به شغل معمولی با حقوق مکفی هستند.

* تأمین معیشت زندگی باعث اشتغال مجدد بازنشستگان

حمیدرضا حاج اسماعیلی درباره اشتغال مجدد بازنشستگان گفت: در قانون بازنشستگی و قانون خدمات کشوری اشتغال بازنشستگان منع شده است. مجلس طی سال های اخیر چندین بار در این زمینه ورود کرده است.

وی می گوید:همچنین برنامه های کشور برای توسعه بر این موضوع تأکید دارد که بدنه دولت کوچک شوندو افراد نتوانند به چرخه اقتصادی کشور باز گردد.چندین عامل در کشور ما باعث شده است که بازشستگان به عرصه کار باز می گردند.تأمین معیشت زندگی یکی از اصلی ترین مسائلی است که باعث اشتغال مجدد می شود. دستمزدهایی که تحت عنوان حقوق بازنشستگی است کفاف زندگی مردم نمی دهد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه ضعف قانونی مسئله دوم است در اشتغال بازشستگان است گفت: در کنار این نیز نبود شناسنامه کار مسئله دیگری است که نبود آن عاملی است که نمی توانیم وضعیت بازار کار را کنترل کنیم. سن بازنشستگی در کشور توسعه یافته بیشتر از چیزی است که در کشور وجود دارد. در قانون تأمین اجتماعی افراد اگر سابقه لازم ۳۰ را داشته باشند با ۵۰ سال در مردان و ۴۵سال در زنان امکان بازنشستگی وجود دارد. از آنجایی که متوسط عمر در کشور افزایش یافته است و در حال توسعه است باید بازنگری انجام دهیم. سن بازنشستگی در سنی است که فرد توان انجام کار رادارد. در کنار مسائلی مانند تأمین معیشت خانواده به دلیل داشتن توان جسمی به کار باز می گردد. اما مسئله اصلی این است که اگر دولت سطح درآمد افراد را ارتقا دهد، می‌‌تواند باعث کاهش اشتغال مجدد بازنشستگان شود.

وی گفت: افزایش یکباره جمعیت کشور طی دهه ۶۰ منجر به بالا رفتن سطح نیاز به کار در دهه های حاضر شده است.این در حالی است سن ترک کار در افراد در زمان حاضر افزایش یافته است به طوری که برخی از بازنشستگان حتی پس از پایان سن قانونی بازنشستگی هنوز در مشاغل خود باقی می مانند. این معضل خود مزید بر علت برای تصاحب مشاغل شده است. هم اکنون برخی سازمان‌ها و بخش‌ها تمایل به جذب نیروی کار بازنشسته و قدیمی را دارند و این موضوع به نیروی جوان آماده به کار لطمه می زند.
انتهای پیام/تسنیم