علی عسکری رئیس سابق سازمان مالیاتی در خصوص فعالیت های اقتصادی افراد و شرکت ها در فضای مجازی و شیوه اخذ مالیات از آنها اظهار داشت: دو، سه سال پیش با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری ها در این زمینه شروع تا شرکت ها و افراد برای فعالیت اقتصادی در فضای مجازی مجوز دریافت کنند و اگر می خواهند درگاه، کانال یا سایتی داشته باشند رسمی و قانونی باشد در غیر این صورت فعالیت ها غیرقانونی تلقی می شود.

وی با بیان اینکه اطلاعات سایت ها و فضاهای مجازی مجوزدار در اختیار وزارت صنعت قرار گرفته و به سازمان مالیات ارائه می شود، گفت: همه دستگاه ها موظفند اطلاعات خود را به سازمان در جهت فعالیت های اقتصادی ارائه کنند. باید سازمان و دستگاه های ذی ربط به این موضوع ورود پیدا کرده و شرایط مجوزدهی را فراهم کنند. شناسایی این فعالیت ها در فضای مجازی برعهده دستگاه متولی است، اما سازمان مالیات هم می تواند این کار را انجام دهد. باید فعالیت های اقتصادی مجازی در کشور سازمان دهی و رسمی باشد، زیرا گردش مالی بالایی خواهند داشت بدون آنکه مالیات بدهند.

این مقام مسئول افزود: کالایی که حتی خریدوفروش می کنند باید در چارچوب قانون باشد، زیرا بسیاری از کالاهای سایت های مجازی ظن قاچاق دارند، بنابراین وزارت صنعت باید برنامه ای برای اینها داشته باشد.

بانک حتی با یک گردش حداقل ۵۰ میلیونی دستگاه فروش (پوز) در اختیار این فعالیت ها قرار می دهد، بنابراین می توان آنها را شناسایی کرد، اگر مجاز باشند خرید و فروش آنها از طریق فضای مجازی قابل کنترل و بررسی است. فعالیت اقتصادی مجازی در حال گسترش است و حتی برای مبارزه با قاچاق هم که شده باید حتماً این فعالیت ها تحت کنترل باشند.

انتهای خبر/