‌کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه طرح اشتغال‌زایی دولت که به نام طرح کارورزی آغاز به کار کرده، ماهیتاً اشتغالی نخواهد داشت، اظهار داشت: در واقع اثری که بتوان از آن به عنوان تقویت بازار کار یاد کرد، نخواهیم دید.

حمید حاج‌ اسماعیلی افزود: هدف از طرح کارورزی اینست که نیروی کار جدیدی را به بنگاه‌ها اضافه کند اما چون بازار کار تغییراتی درونش ایجاد نشده است و همچنان شرایط گذشته حکمفرماست این طرح تنها موجب جابه‌جایی نیروی کار واقعی به صورت موقت می‌شود.

حاج اسماعیلی معتقد است که این طرح به جای اینکه افزایش اشتغال و ایجاد ظرفیت‌های کار داشته باشد تنها موجب اخراج نیروی کار قدیمی در کارگاه‌ها می‌شود و علت آن سوء استفاده‌ای است که برخی از کارفرمایان از شرایط طرح کارورزی وزارت کار خواهند کرد.

وی با ذکر دلایلی درباره علت اخراج نیروهای کار از بنگاه‌ها با اجرای طرح کارورزی، گفت: طرح کارورزی وزارت کار بر این مبنا استوار است که کارفرمایانی که کارورزان را به مدت ۶ ماه جذب کنند، می‌توانند یک سوم دستمزد قانون کار را به آنها پرداخت کنند و در عین حال طی مدت کارورزی هم برای آنها لیستی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نمی‌شود.

این کارشناس بازار کار با تأکید بر اینکه طرح کارورزی دولت بسیار خطرناک بوده و حقوق نیروی کار دانش‌آموخته و سایرین در کشور را هدف قرار داده است، گفت: این طرح نه تنها موجب اخراج کارگران از کارگاه‌ها می‌شود بلکه در نهایت موجب جایگزینی نیروی کار موقت بدون دستمزد قانونی را با نیروهای قدیمی در کارگاه‌ها شامل می‌شود.

وی با ابراز تأسف از اینکه دولت از طرح کارورزی مانور سیاسی و برداشت‌های پوپولیستی داشت، خاطرنشان کرد: دولت طرح مشخصی را برای اشتغال‌زایی بیکاران در دست نداشت اما با طرح کارورزی مانور سیاسی را برای اشتغال‌زایی انجام داد که جز جنبه تبلیغی آثار مثبتی در بازار کار ایران و کاهش نرخ بیکاری ایجاد نخواهد کرد.

حاج اسماعیلی با ابراز تأسف از اینکه در کشور، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها مسائل فنی،‌ کارشناسی و ملی را تحت لوای مانورهای سیاسی تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، گفت: این امر موجب شد تا بخش بزرگی از مشکلاتی که در کشور در حوزه بازار کار ایجاد می‌شود، ناشی از همین مانورهای سیاسی ایجاد شود چراکه که بیشتر جنبه تبلیغی دارد.

وی گفت: دولت‌ها معمولا تمکین لازم را به قوانین مادر و قوانین ملی در کشور ندارند و اگر دولت‌ها باور جدی به برنامه‌های میان مدت و بلندمدت اشتغال‌زایی کشور داشته باشند، کمتر سمت و سوی سیاسی برای کشور پیدا می‌کنند.

انتهای پیام/ فارس