رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی با اشاره به صادرات آزمایشی محصولات لبنی ایران به ایالات متحده آمریکا گفت: برای صادرات تجاری فرآورده های لبنی به این کشور در حال اخذ نامه های لازم و بازاریابی هستیم. صادرات محصولات لبنی که به کشور آمریکا صورت گرفته نمونه های آزمایشی بوده و بعد تجاری به خود نگرفته است.

وی افزود: اخذ نامه ها و بازاریابی در حال انجام است تا موانع صادرات لبنیات ایران به این کشور برطرف شود اما اقدامات  انجام  شده برای صادرات محصولات لبنی ایران به کشور آمریکا امیدبخش است.

دبیر انجمن صنایع لبنی همچنین درباره بررسی نرخ جدید لبنیات در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان حمایت مشغول حسابرسی اسناد مالی شرکت ها است  اما نتیجه گزارش آن تکمیل  نشده، هرچند در حال اتمام است. انجمن صنایع لبنی درخواست بررسی صحت قیمت های موجود در بازار را بر اساس هزینه های تولید دارد.

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه “به جریمه شدن صنایع لبنی به اتهام گران فروشی اعتراض کرده و خواهان بررسی این امر شده ایم” گفت: در شرایط فعلی نرخ فروش برخی از کارخانه ها به عنوان تخلف به حساب آمده است و به تعزیرات حکومتی معرفی شده اند.

انتهای خبر/