هیئت تجاری ژاپنوزارت صنعت، تجارت و اقتصاد ژاپن روز جمعه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دایشیرو یاماگیوا معاون وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت روزهای هشتم و نهم اوت از تهران دیدن خواهد کرد و با مقامات ایرانی به گفتگو خواهد نشست.
یاماگیوا تمایل شدید ژاپن را برای عادی سازی سریع روابط اقتصادی به محض لغو تحریم ها را به مقامات ایران اعلام خواهد کرد.
ایتالیا هفته گذشته آخرین کشوری بود که یک وزیر دولتی را برای گفتگو با مقامات ایرانی به تهران فرستاد.
وزیران ارشد دولتی از کشورهای فرانسه، آلمان و صربستان جزو کسانی هستند که از زمان حصول توافق هسته ای ۱۴ ژوئیه به ایران سفر کرده اند.