بر اساس آمار نماگرهای اقتصادی سه ماه سوم سال ۹۶، تراز پرداخت‌ها در بخش حساب سرمایه و تغییر در ذخایر بین‌المللی، خالص حساب سرمایه ۱۴ میلیارد و ۱۱۰ میلیون دلار بوده است. در ۹ ماهه سال گذشته حساب سرمایه در کوتاه‌مدت منفی ۱۴ میلیارد و ۳۲۴ میلیون دلار و در بخش بلندمدت مثبت ۲۱۳ میلیون دلار بوده است.

همچنین تغییر در ذخایر بین‌المللی هم منفی ۸ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار درج‌شده است.

به گزارش فارس، منفی شدن خالص حساب سرمایه در یک اقتصاد بیانگر جریان خروج سرمایه است که بر اساس گزارش‌ اخیر بانک مرکزی، این فرایند در سال ۹۲، ۹۵ و ۹۶ وجود داشته و خالص حساب سرمایه منفی بوده است.

انتهای خبر/