بحث فیلتر شدن یا رفع فیلتر پیام‌رسان‌های بین‌المللی در کشور دوباره بعد از مدتی با اظهارات اخیراً رئیس مرکز ملی فضای مجازی که از بررسی رفع فیلترینگ توییتر خبر داد، مطرح شد. تصمیم‌گیری درباره فیلتر یا رفع فیلتر یک شبکه اجتماعی یا انواع دیگر اپلیکیشن‌ها در حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که وزارت ارتباطات نیز در این جلسات حق رأی دارد.

شورای عالی فضای مجازی فصل‌الخطاب است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دریکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره بحث رفع فیلتر توییتر، اظهار کرد: این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی در حال بررسی است و نیاز به تصمیم مشترک هر سه قوه دارد. همچنین او تأکید دارد که مصوبات شورای عالی فضای مجازی فصل‌الخطاب تکالیف دستگاه‌هاست. مثلاً در حوزه پیام‌رسان بومی عده‌ای علاقه‌مندند بگویند کار وزارت ارتباطات است؛ اما وظیفه این وزارتخانه صرفاً ایجاد زیرساخت است و اعتمادسازی، کاربرد و ترویج وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست و معلوم است وظیفه کیست.

بستر خارجی هرلحظه امکان دارد فیلتر موقت یا دائم شود

از سوی دیگر سید ابوالحسن فیروزآبادی، مبنی بر احتمال رفع فیلتر توییتر اظهار کرده است: ما دائم فضای مجازی را بررسی می‌کنیم. درباره توییتر هم بررسی‌ها در حال انجام است و احتمال اینکه در سال آینده این اتفاق بیفتد، باید بررسی شود. وی با تأکید بر مضرات فضای انحصاری تلگرام، در پاسخ به اینکه آیا احتمالی مبنی بر لزوم فیلتر تلگرام وجود دارد، بیان کرد: اگر به این نتیجه برسیم، این کار را انجام می‌دهیم و احتمال آن وجود دارد.

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به راهکارهای حمایتی برای فراگیر شدن پیام‌رسان‌های داخلی اظهار کرد: پیام‌رسان سکویی برای ارائه سرویس و خدمات به مردم است. پیام‌رسان‌های داخلی اگر بخواهند توسط مردم پذیرفته شوند و مورداستفاده قرار گیرند، باید خدمات خوبی ارائه دهند، خدماتشان پایداری داشته باشد و خدمات اضافه‌تری ازآنچه پیام‌رسان‌های خارجی ارائه می‌دهند را عرضه کنند.

از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان، مردم هم در این راه باید بررسی کنند که کسب‌وکارها و خدمات آموزشی و جدی خود را بر بستر خارجی صورت ندهند؛ زیرا به‌هرحال بستر خارجی به دلیل عدم تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی هرلحظه امکان دارد که به‌طور موقت یا دائم فیلتر شود. به همین دلیل توصیه‌شده که کاربران و خصوصاً پایگاه‌هایی که کاربر زیادی دارند، حتماً در یک پیام‌رسان ایرانی ارائه خدمت داشته باشند.

گذشته از این‌که این اظهارنظرها در مورد احتمال فیلترینگ یک شبکه اجتماعی در کنار احتمال رفع فیلتر یک شبکه دیگر ممکن است سؤالاتی را برانگیزد که در این فضای گفتمانی سیاست‌های کلی چیست؟ اگر با رفع فیلتر از توییتر قرار برگشایش در فضای مجازی است، چرا هم‌زمان احتمال فیلترینگ تلگرام هم وجود دارد؟ اما نکته‌ای که در این اظهارنظرها از سوی وزیر ارتباطات و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مطرح می‌شود این است که در بحث فیلترینگ یا عدم فیلترینگ شبکه‌های مجازی این مرکز ملی یا شورای عالی فضای مجازی و نه وزارت ارتباطات است که تصمیم‌گیرنده است.

انتهای خبر/