رتبه بندی شرکت های تعاونی به منظور افزایش سطح کیفی این شرکت ها با تفاهمنامه سه جانبه بین وزارت تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک توسعه تعاون آغاز شد.

با توجه به فعالیت بالغ بر یکصد هزار تعاونی و اتحادیه در گرایش های اقتصادی مختلف نظیر صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و بازرگانی و همچنین نگاه کلان کشور بر توسعه بخش تعاون، ایجاد انگیزه سرمایه گذاری و ارائه خدمات، ضرورت رتبه بندی تعاونی ها کاملا آشکار است.

بر همین اساس پس از رونمایی سامانه رتبه بندی اعتباری تعاونی ها تفاهمنامه ای سه جانبه بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک توسعه تعاون با موضوع استفاده از رتبه های تخصیص یافته به تعاونی ها جهت ارائه خدمات و شناسایی شرکت های دارای ظرفیت و فعال در بخش تعاون منعقد شد.

این رتبه بندی می تواند با معرفی شرکت های کارا و بهره ور، ارائه خدمات را به بخش تعاون هدفمند کند. این تفاهمنامه در مرحله نخست اجرا باید در سال ١٣٩۶ تعداد ٧۵٠ تعاونی کشور را تحت پوشش خود قرار دهد.

انتهای خبر/