سرمایه خارجی از هر قاعده ای تبعیت کند، تابع این قاعده خودساخته و تخیلی “حرف تلخ نزن تا سرمایه بیاید” نیست! البته ناگفته نماند که تبدیل شدن جذب سرمایه خارجی به مسئله اول اقتصاد کشور یک انحراف بزرگ است. اقتصاد ایران در حال حاضر محتاج بهره‌برداری از سرمایه و کار ایرانی است نه سرمایه خارجی.

سید‌یاسر جبرائیلی: لیبرال های ایرانی مکرر ادعا می کنند برای اینکه سرمایه خارجی به ایران بیاید، مقامات کشور باید در موضع گیری ها، مراقب حرف زدنشان باشند و “اظهارات تلخ” به زبان نیاورند؛ چرا که سرمایه گذاران احساس خطر می کنند و ممکن است از ایران فراری شوند!

من نمی دانم این تحلیل های تخیلی دقیقا بر اساس کدام شواهد عینی و نظریات علمی مطرح می شود؛ اما یک چیز روشن است و آن اینکه این جریان به هیچ عنوان دغدغه اقتصادی ندارد و هدف اصلی آن، تغییر رفتار انقلاب اسلامی در حوزه سیاست خارجی از مسیر وعده های پوچ اقتصادی است.

لیبرال هایی که تا دیروز برنامه هسته ای را علت العلل مشکلات ایران می دانستند، امروز که دولت لیبرال آقای روحانی دست به عقب نشینی برجامی در حوزه هسته ای زده و چیزی عایدش نشده است، به جای تجدید نظر در باورهای غلط خود، مسئله سیاست خارجی کشور را به سطح نازل “اظهارات تلخ” تقلیل داده اند. اگر تا دیروز می گفتند هسته ای را تعطیل کنید تا حال اقتصاد خوب شود، امروز می گویند حرف نزنید تا اقتصاد درست شود!

جذب سرمایه خارجی

داده های تاریخی و مستند از قضا عکس این مدعا را نشان می دهد. مگر نه این است که از نظر لیبرال ها تلخ ترین اظهارات در سیاست خارجی توسط آقای احمدی نژاد ایراد می شد؟ آیا می توانند منکر شوند که بیشترین سرمایه خارجی در همان دوره به کشور وارد شد؟

همچنین بخوانید:  چهار نکته در مورد بودجه 97

از دونالد ترامپ تلخ زبان تر در دنیا وجود دارد؟ آمارهای رسمی دولت آمریکا می گوید میزان جذب سرمایه خارجی توسط آمریکا در سه ماهه دوم ۲۰۱۷، بیش از مدت مشابه دو سال پیش از آن بوده است. با این منطق باید گفت رابطه مستقیمی بین حرف تلخ و جذب سرمایه خارجی وجود دارد!

سرمایه خارجی از هر قاعده ای تبعیت کند، تابع این قاعده خودساخته و تخیلی “حرف تلخ نزن تا سرمایه بیاید” نیست! البته ناگفته نماند که تبدیل شدن جذب سرمایه خارجی به مسئله اول اقتصاد کشور یک انحراف بزرگ است. اقتصاد ایران در حال حاضر محتاج بهره‌برداری از سرمایه و کار ایرانی است نه سرمایه خارجی.

انتهای یادداشت/