علیرضا دبیر در سیصد و پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران درباره ارائه گزارش خطوط مترو اظهارداشت: شرکت بهره برداری مترو با کاری که دولت می کند ورشکسته است. اگر در شورای وقت حق و حقوق مترو داده نشود با مشکلات عدیده ای شرکت بهره برداری مترو مواجه خواهد شد.

دبیر بیان داشت: در حال حاضر شرکت بهره برداری مترو تهران ۱۰۰۰ میلیارد تومان کمک بگیر شده است و امسال ۹۷۰ میلیارد تومان بودجه مترو بوده است.

دبیر با اشاره به اینکه باید برای این شرکت تدبیر شود، گفت: برای حل مشکلات شرکت مترو یا باید برون سپاری شکل بگیرد یا باید دولت و مردم نیز سهم خود را پرداخت کنند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: قرار شده است هزینه بلیت مترو را یک سوم دولت، یک سوم مردم و یک سوم شهرداری پرداخت کند که در حال حاضر شهرداری دارد سهم دولت و مردم را نیز پرداخت می کند.

انتهای خبر/