مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به دستور رئیس وقت سازمان هواپیمایی در سال ۱۳۸۹ مبنی بر الزام زمین گیری توپولف های ۱۵۴ در ناوگان، گفت: آن زمان توپولف ها عملیاتی بودند، برخی ایرلاین  ها برای خرید آنها از صندوق توسعه تسهیلات گرفتند و زمین گیری آنها موجب خسارت مالی شد. وی با تأکید بر  لزوم تأمین خسارت زمین گیری توپولف های شرکت های هواپیمایی از سوی دولت، به مطالبات شرکت های هواپیمایی بابت الزام زمین گیری هواپیماهای توپولف توسط دولت، اشاره کرد و گفت: اواخر سال ۱۳۸۹ بود که بنا به دستور رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت های هواپیمایی دارای هواپیمای توپولف، مکلف شدند از ابتدای اسفند ۸۹، هواپیماهای توپولف خود را زمین گیر کنند.

اسعدی سامانی ادامه داد: در آن زمان چهار شرکت هواپیمایی، ۲۳ فروند هواپیمای توپولف ملکی داشتند که زمین گیر شدند، ضمن آنکه تعدادی هواپیمای توپولف اجاره ای هم وجود داشت که آنها نیز رفتند. تعدادی از آن توپولف ها در همان سال ها خریداری شده بودند، بنابراین الزام به زمین گیری آنها موجب بروز زیان سنگینی برای شرکت های هواپیمایی شد. این از رده خارج شدن توپولف ها به نوعی هزینه هایی برای شرکت های هواپیمایی به دنبال داشته است زیرا این هواپیماها زمانی که از رده خارج شد ند هنوز عملیاتی بود ند و برخی از شرکت های هواپیمایی بابت خرید این هواپیماها هنوز به دولت بدهکار هستند. به عنوان مثال ۱۴ فروند از این هواپیماها متعلق به شرکت هواپیمایی ایرا ن ایرتور بود که ۹۰ میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای خرید این هواپیماها از دولت پول گرفته بود.

توپولف های ایران ایرتور زمانی خریداری شد که ایرتور شرکتی دولتی بود و زمانی که این ایرلاین به بخش خصوصی واگذار شد بدهی های آنها هم به بخش خصوصی منتقل شد. در این مدت شرکت های هواپیمایی پیگیر خسارت خود بابت این قانون سازمان هواپیمایی کشوری شدند، اما تاکنون به نتیجه نرسیده اند. پیشنهاد داده ایم دولت در قانون بودجه سال آینده، اعتباری را بابت خسارت زمین گیری و توقف فعالیت هواپیماهای توپولف به شرکت های هواپیمایی پرداخت کند. اگر دولت در این باره تمهیداتی نداشته باشد، شرکت های هواپیمایی موضوع خسارت خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه نظر وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری در این باره مثبت است، گفت: لازم است سازمان برنامه و بودجه در این باره همکاری کند و اعتباری اختصاص دهد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی یادآور شد: البته شرکت های هواپیمایی نیازی به دریافت ارقام نقدی ندارند، بلکه می توانند این خسارت خود را با بدهی به شرکت فرودگاه ها و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی تهاتر کنند. این منطقی است که با از رده خارج کردن و اسقاط این هواپیماها، باید تکلیف بدهی های شرکت های هواپیمایی به دولت و تکلیف دولت در قبال ایرلاین ها مشخص شود  به هر حال طبق الزام دولت، این هواپیماها اسقاط شد  و باید این بدهی هم به نوعی تعیین تکلیف شود. مشکل دیگر این توپولف ها این است که ایرلاین ها بابت پارک این توپولف های  زمین گیر در فرودگاه ها، رقم سنگین  هزینه پارکینگ را می پردازند.

انتهای خبر/جوان آنلاین