یک مقام آگاه از تدوین برنامه دولت برای جداسازی بخش های صنعت و بازرگانی خبر داد و گفت: احتمالاً وزرای این وزارتخانه ها همزمان با تشکیل کابینه به مجلس معرفی خواهند شد و بر این اساس، بخش های تعاون و بازرگانی با یکدیگر ادغام می شوند. وی تصریح کرد: طبق برنامه دولت، بخش  تعاون از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدا شده و با بخش بازرگانی ادغام خواهد شد. همچنین وزارت صنعت به صورت جداگانه به کار خود ادامه خواهد داد. در برنامه ششم، دولت تعداد وزارتخانه ها را مشخص نکرده تا محدودیتی برای افزایش وزارتخانه ها نداشته باشد.

این مقام آگاه با بیان اینکه دولت باید برنامه پیشنهادی خود در مورد جداسازی وزارتخانه های صنعت و بازرگانی را منتشر کند تا مورد نقد و بررسی قرار گیرد، گفت: پس از ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی سابق، تغییراتی در بخش های مختلف از جمله ساختمان های این وزارتخانه ها ایجاد شد که حال در صورت ادغام دوباره مشخص نیست که چه سرنوشتی برای این بخش ها رقم بخورد.

وی تأکید کرد هزینه و وقت زیادی برای ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی صرف شد، بهتر بود دولت به جای جداسازی این دو بخش، برنامه ریزی برای افزایش بهره وری در این بخش ها می کرد تا شرایط بهتری ایجاد شود، زیرا دو بخش صنعت و بازرگانی با یکدیگر مرتبط هستند و اگر تصمیم گیری در مورد این بخش توسط یک دستگاه انجام شود، موثرتر خواهد بود.

به گفته وی، در حال حاضر صادرات به یکی از مشکلات اصلی بخش تولید تبدیل شده که باید در مورد آن در یک دستگاه واحد مانند وزارت صنعت فعلی تصمیم گیری شود، البته بهره وری این وزارتخانه نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد.

به جای ایجاد وزارتخانه های جدید باید به تقویت مدیرت منابع انسانی و افزایش بهره وری فکر شود.

این مقام آگاه در مورد گزینه های مطرح برای سکانداری وزارت صنعت نیز به فارس گفت: گزینه های مختلفی مطرح است ولی هنوز هیچ کدام قطعی نشده اند، البته بحث هایی هم در مورد احتمال بازگشت جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت مطرح است که این موضوع هم قطعی نیست.

انتهای پیام/فارس