ساعت جمعیتی، در هرلحظه جمعیت ایران را بر اساس برآورد رشد جمعیتی، نمایش می‌دهد. بر این اساس، ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، جمعیت کشور در روزهای پایانی سال ١٣٩۶ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت.

ساعت جمعیتی تغییرات تعداد جمعیت و افزایش آن را در ارتباط بازمان نشان می‌دهد. در ایران برای نخستین بار ساعت جمعیتی در سال ١٣٨٨ بر روی سایت مرکز آمار ایران قرار گرفت و از آن زمان به بعد برآوردهای جمعیتی به‌صورت لحظه‌ای در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. به‌منظور محاسبه ساعت جمعیتی طراحی‌شده در درگاه ملی آمار ابتدا عوامل مؤثر بر رشد جمعیت شامل باروری، مرگ‌ومیر، مهاجرت برای کل کشور لحاظ می‌شود.

برای نخستین بار، اولین ساعت جمعیتی بر روی سایت سازمان ملل متحد طراحی شد. این ساعت با توجه به بزرگی رقم جمعیت جهان، تعداد جمعیت برآورد شده را به‌صورت لحظه‌ای نمایش می‌دهد. بعد از سازمان ملل، کشورهای پرجمعیتی نظیر چین، ایالات‌متحده آمریکا و هندوستان و سپس کشورهای کم‌جمعیت‌تر نظیر استرالیا، کانادا و نیوزلند ساعت جمعیتی را بر روی سایت‌های مرتبط طراحی نموده و برآورد جمعیت را به‌صورت لحظه‌ای در اختیار کاربران خود قراردادند.

به گزارش فارس، ساعت جمعیتی، در هرلحظه جمعیت ایران را بر اساس براوردهای جمعیتی، نمایش می‌دهد. بر همین اساس، ساعت جمعیتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد جمعیت کشور در روزهای پایانی سال ١٣٩۶ از مرز ٨١ میلیون نفر گذشت.

انتهای خبر/

نظر شما چیست؟
۰
۰