این افراد حدود ۱۰ درصد از نیروهای فروش شرکت مایکروسافت را به خود اختصاص می دهند. این شرکت در چند سال اخیر بارها تعدادی از کارکنان خود را به منظور کاهش هزینه ها یا سازماندهی مجدد شرکت اخراج کرده است.

سخنگوی شرکت مایکروسافت با تایید خبر این اخراج ها تاکید کرده که هدف از این اقدامات ارتقای خدمات ارائه شده به مشتریان و شرکای این شرکت است. به گفته وی قرار است افراد اخراجی به تدریج از این موضوع مطلع شوند.

عملیاتی شدن این تصمیم تا قبل از آغاز ماه جولای که مصادف با آغاز سال مالی تازه مایکروسافت است، صورت می گیرد. همچنین گفته می شود ممکن است برخی واحدهای سازمانی مایکروسافت نیز در یکدیگر ادغام شوند.

مایکروسافت تحولات یاد شده را یکی از مهم ترین تغییرات در حوزه فروش و بازاریابی این شرکت توصیف کرده است. مایکروسافت در سال ۲۰۱۶ در مجموع ۲۸۵۰ نفر از کارمندان خود را اخراج کرده بود که ۹۰۰ نفر از آنها در بخش فروش شاغل بودند.

انتهای خبر/