، یکی از آمارهای بسیار مهم در حوزه اقتصادی، گزیده آمارهای اقتصادی است که بانک مرکزی معمولاً گزارشات ماهانه آن را با تأخیر دوماهه منتشر می‌کند؛ اما این بانک بعد از انتشار گزارش گزیده آمارهای اقتصادی آذرماه ۹۷، روند انتشار آن را در ماه‌های بعد متوقف کرد و هنوز گزارش دی و بهمن منتشرنشده است. بررسی زمان انتشار گزارش‌های دی و بهمن‌ماه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در طول ۵ سال گذشته، همواره گزارش دی‌ماه و بهمن‌ماه به ترتیب در ماه‌های اسفند و فروردین روی خروجی سایت بانک مرکزی قرارگرفته است.

بنابراین عدم انتشار گزارش این دو ماه، برخلاف روند ۵ سال قبل بوده است. طولانی شدن زمان انتشار، اهمیت آمارهای اقتصادی را کاهش می‌دهد. درواقع آمار اگر به‌موقع و در زمان خود ارائه نشود، خاصیت خود را هم از دست خواهد داد و به همین دلیل بانک مرکزی در سال ۹۲ یکی از برنامه‌های خود را انتشار به‌موقع آمارهای اقتصادی اعلام کرد. 

بر اساس این گزارش، تغییرات حجم نقدینگی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها، حجم سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و جاری بانک‌ها و تسهیلات اعطایی، میزان پایه پولی، درآمدهای تحقق‌یافته دولت و منابع پرداخت‌شده در قالب بودجه سالیانه و دارایی خارجی بانک مرکزی ازجمله آمارهایی است که قالب گزارش گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی منتشر می‌شود.

انتهای پیام/