اولین نشست کارگروه توسعه گردشگری دریایی کشور‌ با حضور نمایندگان دولتی و بخش خصوصی فعال در دو حوزه حمل‌ونقل و گردشگری بر‌گزار شد. به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی‌، در این مراسم معاون امور دریایی و عضو هیئت عامل سازمان بنادر اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورای عالی ترابری کشور‌ در کارگروه توسعه گردشگری در دریا باید به تعریف مدلی برسیم که علاوه بر استفاده بهینه از امکانات و جذابیت‌های موجود‌، راهکارهای اجرایی و عملی توسعه گردشگری در دریا در آن لحاظ شده باشد.

هادی حق‌شناس با اشاره به جذابیت‌ها و امکانات بالقوه گردشگری دریایی در شمال و جنوب ایران، گفت: باید بپذیریم صنعت گردشگری از نوع دریایی‌، موضوع علمی و وابسته به دانش است، بنابراین با کمک کارگروه توسعه گردشگری و در قالب یک پروژه مطالعاتی در یک ماه آینده سند ترکیبی توسعه گردشگری در دریا ایران توسط مرکز مطالعات راهبردی سازمان بنادر تدوین و به شورای عالی ترابری کشور ارائه می‌شود. وی ‌بابیان اینکه گردشگری دریایی صنعتی است که به‌شدت وابسته به دانش است، تصریح کرد: سازمان بنادر به متقاضیان توسعه و تجهیز گردشگری دریایی ایران تسهیلات پرداخت می‌کند؛ سند ترکیبی توسعه گردشگری دریایی در همایش بهمن‌ماه ارگان‌هایی دریایی کشور در چابهار به بحث گذاشته خواهد شد تا بازتاب بیشتری داشته باشد.

بنابراین گزارش در این نشست که هدف اولیه آن مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای توسعه گردشگری دریایی در کشور اعلام‌شده است‌، نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی ضمن بازتعریف مفهوم گردشگری دریایی و تشریح ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های گردشگری ساحلی و دریایی در دو بخش گردشگران داخلی و خارجی‌، بر ضرورت وحدت تصمیم‌گیری و تهیه سند توسعه و ترویج گردشگری در دریا‌، ساحل و پسکرانه بندری تأکید کردند.

انتهای خبر/