اسحاق جهانگیری: تمر کز بر ارائه آمار تعداد فارغ التحصیلان و دغدغه ظاهری جهت شغل آنها، القای روحیه ما نمی توانیم، تخریب مستقیم کاندیدای دیگر(دکتر قالیباف در ارائه طرح ایجاد اشتغال و روحیه ما می توانیم)، عدم جذابیت موضوع انتخابی با توجه به ۴ سال مسئولیت مستقیم در دولت و عدم تحقق وعده ها، استفاده غیر حرفه ای از واژه های خلاقیت و نوآوری

حسن روحانی: هنوز بحث بر روی شعار و واقعیت! فقط شعار! گویی ۴ سال زمان کمی بوده که هنوز شعار های ۴ سال قبل در سخنانش هویداست! القای آمار ۴ پله ای سرعت رشد علمی بالاتر که منبع و اعتبار آن برایمان مشخص نمی باشد، القای ترس از بازگشت به دوران انتقال پول توسط صرافی ها که البته هنوز هم وعده های مطرح شده تاثیر چندانی در نحوه نقل و انتقالات نداشته و شاید بتواند برخی از افراد نا آگاه را به خود جلب نماید، استفاده غیر حرفه ای از عنوان افراد و مشاغل جهت ایجاد روحیه همکاری که جز حالت تبلیغاتی محض کاربرد موثری نداشته است، عدم ارائه توضیح مناسب جهت ۴ سال تعطیلی کسب و کار ها و بحران اقتصادی تحت مدیریت خود.

سید ابراهیم رئیسی: اشاره به موضوع فساد اداری و تکرار آن، ریشه یابی مشکلات وایجاد اطمینان ساختاری برای مردم، اشاره درست به بحث اجرایی و نه سیاست گذاری.

محمدباقر قالیباف: مشکلات جوانان، اشاره به تشریح مشکلات فعلی جوانان و بار اضافی برای خانواده ها، اشاره به علت آن که سو مدیریت و سو تدبیر می باشد، ارائه اطلاعات کلی طرح ایجاد اشتغال با منابع و امکانات فعلی، القای روحیه ما می توانیم، انگیزه بالا و تخصص در مدیریت اجرایی کاملا منطبق با وظیفه احتمالی آتی به نظر می رسد.

سید مصطفی هاشمی طبا: بیان علت حضور در انتخابات! سه اولویت وی: حفظ سرزمین ایران و اصلاح کشاورزی، رسیدگی به محرومین، پرداختن به اشتغال. صحبتها تکراری و تئوریک. نتیجه نداشتن برنامه کارشناسی و اشراف به مسائل روز کشور

سید مصطفی آقا میرسلیم: اشاره به نیاز کشور به نیروی جوان تحصیل کرده، مشکلات رکود اقتصادی و بیکاری، مشکل تعطیل شدن تولید، اشاره به تبلیغات گمراه کننده فعلی در مورد رونق کسب و کار که برای اهل فن گویاست.

برای دانلود فیلم اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری کلیک نمایید

نظر شما چیست؟
۰
۰