معاونت حمل‌ونقل و ترافیک این هفته پیش‌نویس لایحه‌ای را به معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران ارائه کرده است که بر اساس آن ۵ تونل تهران و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض عبور و مرور می‌شود. پیش‌نویس این لایحه در اداره تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران موردبررسی قرارگرفته و این لایحه ازلحاظ کارشناسی و حقوقی بررسی‌شده که درنهایت لایحه به تائید رسیده و به‌زودی به شورای شهر ارسال می‌شود.

به گزارش مهر، بر اساس این لایحه، تونل‌های نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه و امیرکبیر و اتوبان صدر مشمول دریافت عوارض شده و خودروهای عبوری برای هر بار عبور باید رقمی را به‌عنوان عوارض پرداخت کنند که گفته می‌شود حداقل عوارض پیش‌بینی‌شده حدود ۳ هزار تومان خواهد بود. مؤلفه‌هایی که نرخ عوارض را تعیین می‌کند شامل طول تونل، داشتن معاینه فنی و معاینه فنی برتر، ساعت تردد خواهد بود.

پیش‌ازاین نیز چنین لایحه‌ای از سوی شهرداری تهران ارائه‌شده بود که با توجه به شرایط اقتصادی آن زمان و افزایش ناگهانی قیمت‌ها شهرداری ترجیح داد این لایحه را پیگیری نکرده و آن را از شورا پس گرفت. آن زمان دلیل ارائه این لایحه عدالت در شهر عنوان‌شده بود درحالی‌که هیچ‌کدام از این تونل‌ها و اتوبان صدر وسیله حمل‌ونقل عمومی پیش‌بینی‌نشده درحالی‌که در ابتدای ساخت پل طبقاتی صدر قرار بود یک خط BRT از آن عبور کند.

انتهای مطلب/