تقریباً همه آمریکایی‌ها عقیده دارند چیزی که در تبلیغات می‌بینند چرند و مزخرف‌گویی است؛ یعنی وقتی آگهی‌دهنده شروع می‌کند به چرندگویی در محصولش، حسی به آن‌ها دست می‌دهد که آن را باور نکنند.

اما مهم نیست که چه چیزی را باور دارند. چون آزمایش‌های مکرر تبلیغات نشان می‌دهد، مشتریان در معرض کلمات مبهم، ادعاهای غلو شده و عکس‌های غیرواقعی هستند.

امروزه کلماتی که بیش‌ازحد تبلیغاتی یا تجاری باشند، نشانه‌هایی هستند که مشتریان به‌واسطه آن‌ها آگهی‌دهنده را باور نمی‌کنند. آگهی‌دهندگانی که چنین کلماتی را استفاده می‌کنند موجب سلب باورپذیری می‌شوند که می‌تواند اعتبار برند آن‌ها را نابود کند. گزافه‌گویی چندان متداول شده است که امروزه نرم‌افزارهایی ساخته‌شده که می‌تواند در کلمات ارتباطی، درصد گزافه‌گویی را تحلیل کند.

امروزه برطرف کردن شک مردم تقریباً غیرممکن شده است. آن‌ها برای باور کردن پیام و تبلیغ شما به دلایل قدرتمند نیاز دارند نه مزخرفاتی که موجب باور نکردن آن‌ها شود.

اولین و بهترین راه برای اجتناب از چرندگویی در تبلیغات، غلو نکردن است. کمتر تعهد بدهید و بیشتر ارائه کنید. تبلیغات با وعده دادن موجب انتظار خواهد شد. وقتی بیش‌ازحد وعده می‌دهید درواقع در حال ناامید کردن مشتریان و آسیب زدن به اعتبار و ارتباطات آینده هستید. همیشه ادعاهای تبلیغی خود را بررسی کنید تا فراتر از توانایی شما نباشد.

انتهای مطلب/ لینک محتوا