فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح طلب اظهار کرد: طی ۲۵سال گذشته در حال آزمون مجدد آزموده های شکست خورده هستیم. این موضوع منحصر به امور اقتصادی هم نیست و در امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز همین اتفاق رخ داده است. یکی از بزرگ ترین خلأهای نظری در جریان اداره کشور و نیل به توسعه، خلأ نظری ما در حوزه عدالت اجتماعی و رابطه آن با توسعه است. به گمان من اگر یک گفت وگوی ملی با استانداردهای علمی در این زمینه شکل بگیرد، به طور همزمان می توانیم به ریشه های اصلی گرفتاری های کوچک و بزرگ کشور دست یابیم و همچنین سازوکارهای برون رفت از آن را با کم هزینه ترین و پردستاوردترین اسلوب ها بیابیم.

وی افزود: ما چون از رابطه نابرابری های ناموجه و شکل گیری انواع بحران های اقتصادی، درک روشنی نداریم، از اهمیت آن غافل شده ایم. به دنبال این غفلت ها و به واسطه فقدان درک نظری از مساله نابرابری و همچنین منشأ و پیامدهای آن، دچار یک دور باطل عدم توسعه و سوءعملکرد اقتصادی – اجتماعی شده ایم.

فرشاد مومنی بیان کرد:  اگر روند تحولات شاخص قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده و همچنین تحولات سود سپرده گذاری را لحاظ کنیم، تنها در دوره شهریور ۹۲ تا پایان سال ۹۵ در حالی که شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳۹درصد رشد داشته و شاخص بهای تولیدکننده نیز اندکی کمتر از این بوده، اما سرمایه سپرده گذاران در این دوره زمانی بیش از ۲برابر افزایش پیدا کرده و به این معناست که نرخ افزایش سود سپرده گذاری حدود ۵برابر نرخ تورم و بالغ بر ۵/۵برابر سهم مولدها از این افزایش است. اگر این مساله باز شود، متوجه می شوید که چرا دستگاه  اجرایی، بانک ها، صندوق های بیمه ای و بنگاه های تولیدی اوضاع نابسامانی دارند و در آستانه ورشکستگی مالی قرار گرفته اند. من تاکید می کنم که این تنها بخشی از آثار و پیامدهای نابرابری های فزاینده در کشور است.

یک اقتصاددان بیان کرد: براساس داده های بانک مرکزی فقط در سال ۹۵ در تهران به ازای هر نفر به طور متوسط، ۱۰۵ میلیون ریال سود بانکی پرداخت شده است. دقت کنید که این منحصرا درباره بازار رسمی پول در ایران صحبت می کند که با کمال تاسف بازار رسمی پول در ایران یکی از فاجعه بارترین بازارهای پول در دنیاست. برآوردها نشان می دهد در سال ۹۵ نرخ بهره در بازار رسمی پول، از پنج برابر میانگین جهانی نرخ بهره بالاتر بوده است.

فرشاد مومنی گفت: پرداخت ۱۰۵میلیون ریال به ازای هر نفر در سال ۹۵ وقتی با این واقعیت در نظر گرفته می شود که بیش از ۹۰درصد مردم تهران اساسا سپرده سرمایه گذاری در بانک ها ندارند، متوجه می شوید که برای سپرده گذاران با رقم های بالای ۵۰۰میلیون تومان، سرانه دریافت سود بانکی به حدود هشت میلیون تومان در هر ماه یعنی تقریبا نزدیک به ۱۰برابر حداقل دستمزد برای نیروی کار می رسد. وقتی از منظر منطقه ای این موضوع را مورد توجه قرار دهیم، متوجه می شویم که این میزان عایدی با منشأ ربا در قیاس با استانی مانند سیستان وبلوچستان، سرانه ای با فاصله ۱ بر ۲۱ پیدا می کند.

وی عنوان کرد: این موضوع علاوه بر اینکه نابرابری در ثروت و درآمد ایجاد می کند، منشأ اصلی نابرابری منطقه ای نیز می شود. مساله بسیار مهم دیگر این است که حتی اگر این ملاحظات منطقه ای را نیز در نظر نگیریم، به طور متوسط، سود پرداخت شده به سپرده های بانکی در سال ۹۵ به ازای هر نفر جمعیت به رقمی حدود ۲۹میلیون ریال در سال می رسد که تقریبا بالغ بر ماهی ۲۰۰هزار تومان است. این تنها یکی از زوایای منشأ نابرابری های فزاینده و ناموجه است. بدون تردید در برابر این امواج اصلاح روندهای مخاطره آمیز اقتصادی، مقاومت های غیرمتعارفی نیز صورت خواهد گرفت. هم اکنون نیز فعال ترین شیپور سهم خواهی مربوط به طرفداران رانت جوها و رباخوارهاست.

این اقتصاددان گفت:  این صدای بلند اغلب در سطح مطبوعات کشور شناخته شده است و از طرف دیگر با حسن روحانی نیز راجع به نوع جهتگیری ها و انتخاب گزینه ها حرف های آمرانه می زنند و شاید یکی از بزرگ ترین خطاهای همه دولت های پس از جنگ این است که به این طیف بهای زیادی دادند و از نظر اقتصاد سیاسی، بیشترین فشارها برای مردم و همچنین بالاترین سطح تنگناها برای تولیدکنندگان ایجاد شده است. اینها که عطش بی پایان و آزمندی بی حد و حصر دارند، گستاخی را به حدی بسیار بالا رسانده اند. به جای اینکه بگویند در اثر توصیه های آنها در زمینه افزایش نرخ ارز، آزادسازی اقتصادی پیش از بسترسازی نهادی و خصوصی سازی های غیرعلمی چه بر سر کشور آمده، در حال فشار به روحانی هستند و به او امر و نهی می کنند. جالب اینجاست که وقتی به صلاحیت های گوناگون اینها رسیدگی می کنید، جز پیوند با رانت خوارها صلاحیت دیگری از خود نشان نداده اند.

مومنی اظهار کرد: باید به دولت روحانی گوشزد کنیم که مسئولیت قوه مجریه در این زمینه از مسئولیت دیگر قوا بیشتر است، چراکه بزرگ ترین کانون های اندیشه ورزی علمی ایران در اختیار این قوه است و اگر دولت عملکرد خوبی داشته باشد در این زمینه می تواند بر حسن کارکرد قوای دیگر نیز تاثیرگذار باشد. ما همیشه این گرفتاری را داریم که مساله به صورت اصیل و عالمانه نادیده گرفته شده و در تنگناها دستاویزی برای عوامفریبی و فرصت طلبی  شده است.

وی گفت: خوشبختانه مجلس دهم در این زمینه برخورد خوبی داشت. در حال حاضر یکی از کانون های بی ثبات کننده نظام اجرایی و قاعده گذاری ما، حرکت الاکلنگی در زمینه ساختار اجرایی است. در یک دورانی با منطق هایی به صورت شتاب زده و بدون پشتوانه کارشناسی، بی پروا به تعداد سازمان ها اضافه می شود و مجددا مورد ادغام قرار می گیرند. در هرکدام از این ادوار نیز شوک های بزرگ و پرهزینه به کشور وارد می شود بدون اینکه دستاوردی داشته باشد. در سال های گذشته دائما ساختار دستگاه ها تغییر یافته و معمولا از آنچه کرده ایم، پشیمان شده ایم. من بارها در جلسات حضوری و در صحبت های عمومی، این مساله را به مسئولان گفته ام که در دانش مدیریت توسعه، یک اصل موضوعه وجود دارد و آن اصل سازماندهی براساس هدف است. راه عقلانی این است که هدف های خود را مشخص کنیم، سپس استراتژی ها را طراحی کنیم.

این اقتصاددان گفت: وقتی هدف و استراتژی مشخص شد نوبت به این می رسد که کدام الگوی سازمانی هدف ما را تامین می کند. از اکثر دستکاری های شکل سازماندهی دستگاه های اجرایی کشور، گزارش کارشناسی ارائه نشد. در این گزارش ها باید دوره زمانی، هدفگذاری و استراتژی مشخصی انتخاب شده باشد. با کمال تاسف همان طور که از عدالت بد دفاع شده است، از هدفگذاری و تعیین استراتژی نیز بد دفاع کرده ایم. از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۴ چهار سند استراتژی توسعه صنعتی انتشار رسمی پیدا کرده است. آنچه در این فاصله زمانی اجرا شده انطباقی با هیچ کدام از این چهار سند ندارد. پس مساله بسیار مهم تری وجود دارد و آن طی کردن فرایندهای علمی است. ما به معنای دقیق و برنامه ای کلمه به شدت نیازمند استراتژی صنعتی، تجاری، پولی و مالی هستیم. از ناحیه آزمون و خطا در این چهار عرصه بی سابقه ترین هزینه ها به کشور وارد شده است.

مومنی بیان کرد: در حال حاضر تمایلی مشاهده می شود که به جای اینکه بستر نهادی بحران سازی های کشور را شناسایی کنیم و آن را حل کنیم، به سمت «بنگاه تراپی» حرکت کنیم. از نظر من براساس اصول و موازین محرزشده روش شناسی توسعه، این یک شیوه محکوم به شکست است و دستاوردی برای کشور ندارد. حتی من از روزی که ماجرای اقتصاد مقاومتی در کشور مطرح شد، پیشنهاداتی مطرح کردم. امروز در اقتصاد سیاسی ایران تولید به محملی برای توزیع رانت تبدیل شده است. یکی از پیشنهادات من این بود که ستاد ملی ای تشکیل شود و آن ستاد ملی با عبور از یک فرایند کارشناسی، اجازه توزیع ارز و ریال برای تولد بنگاه های جدید بدهد. دلیل آن نیز این بود که وقتی ساختار نهادی علیه تولید و به نفع رانت خوارها سازمان یافته است، حتی اگر توجیه فنی برای آن قائل باشیم، در آینده از این دور باطل خارج نمی شویم. باید همه تمرکز را بر حل وفصل نهادی بگذاریم تا اعوجاج ها و کژکارکردی های آن را حل کنیم.

انتهای خبر/نود اقتصادی