یحیی نیکدل رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با اشاره فعالیت گسترده این شیوه بازاریابی دارای مجوز و آسیب جدی به شبکه تولید در کشور گفت: فعالیت در شرکت های بازاریابی شبکه ای شیوه مطمئن برای کسب درآمد نیست. برخی از شرکت های بازاریابی شبکه ای تحت عناوین مختلف در بازار فعالیت داشته و نسبت به تبلیغات برای فروش کالاهای مختلف به صورت شبکه ای مبادرت دارند.

بر اساس آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مربوط، برای هیچ کدام از این شرکت ها در شهرهای مختلف برای برگزاری نشست ها، مجوزی صادر نشده است و همه مجوزها به صورت متمرکز صادر می شود. بنابراین این شرکت ها مجاز نیستند جلسات را در شهرها برگزار کنند مگر اینکه مجوز خاص را برای آن نشست ها گرفته باشند و برنامه ها با اطلاع نیروی انتظامی، سازمان صنعت، معدن تجارت و اداره کل اطلاعات برگزار می شود. باید از برگزاری نشست ها خارج از ضابطه و یا فروش کالاهایی خارج از آنچه در مجوز قید شده است پیشگیری شود خاطرنشان کرد: فعالیت این شرکت ها سوای اینکه مجوز دارند یا نه، آسیب هایی را در جامعه به همراه دارد.

فروش کالای غیراستاندارد و قاچاق

این شرکت ها به طور آشکار فعالیت ندارند و برخی از کالاهایی که در این شبکه توزیع می شود استاندارد لازم را ندارد و یا اینکه کالا، قاچاق است و مجوز ورود به کشور را ندارد. این شیوه بازاریابی، آسیب جدی به توسعه ملی، تولید داخلی و وضعیت اشتغال در جامعه وارد می کند.  قیمت کالاهایی که در این شبکه توزیع می شود واقعی نیست چراکه کالای غیر استاندارد با قیمت پایین عرضه می شود و در عین حال ادعا دارند که کالا با تخفیف عرضه شده است.

وعده هایی که محقق نمی شود

یکی از وعده هایی که در این شرکت ها داده می شود، این است که جوانان و کسانی که وارد این شبکه ها می شوند در کمترین زمان به بیشترین درآمد دست پیدا می کنند اما این وعده ای بیش نیست چون افراد آن میزان که انتظار می رود، نمی توانند مشتری جذب کنند و کالاها را به فروش برسانند بنابراین درآمد مورد انتظار محقق نمی شود.

جذب مشتری و فروش در این شبکه ها، همیشگی نیست و استمرار ندارد و در این میان اعضای شبکه به علت دست نیافتن به اهداف دچار سرگردانی می شوند. در این شیوه، به هر میزان که اعضا فروش داشته باشند و مشتری جذب کند و کالا بفروشند، مدیران شرکت ها به سود خود می رسند اما وعده ای که به اعضا در رسیدن به درآمد خوب داده شده محقق نمی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اظهار کرد: این شرکت ها به هنگام شبکه سازی و جذب اعضا به خوبی روی ذهن جوانان کار می کند و پس از ماه ها تلاش، زمانی که درآمد مورد انتظار کسب نشده، تنها پاسخ شان این است که اعضا نتوانسته به خوبی کار کند و تلاش شایسته ای نداشته است و این پاسخ جوان را دچار سرخوردگی و آسیب می کند. آسیب این مشکل نه تنها جوان را افسرده و سرخورده می کند بلکه خانواده ها را نیز به لحاظ اجتماعی و اقتصادی تحت شعاع قرار می دهد.

از هر قشری وارد شبکه بازاریابی شده اند

اکنون نه تنها جوانان، بلکه بعضا بازنشسه ها و حتی کارکنان دولت نیز در این شرکت ها جذب شده اند اما باید گفت که این شیوه درستی برای کسب درآمد نیست. مخاطب اصلی این شرکت ها جوانان هستند و متولیان امر با وعده و وعیدهای غیرممکن و غیرقابل تحقق برای جوانان مشکلاتی به وجود می آورند. این سازمان آمادگی دارد تا برای آگاهی بخشی و پاسخ به ابهامات اطلاعات لازم را در اختیار قرار دهد.

انتهای خبر/ایرنا