جعفر جعفر صالحی در  نشست تخصصی اقتصاد و کارآفرینی هنر اظهار داشت: امروزه نگاه علمی به مقوله هائی همچون اقتصاد و بازرگانی در حوزه هنر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هنرمندان و تولیدکنندگان آثار هنری در کنار مسئولان دولتی در این حوزه به شمار می‌رود. اگر نگاهی به وضعیت صنایع دستی ایران داشته باشیم در می‌یابیم که ایران از نظر تنوع تولیدات هنرهای سنتی و صنایع دستی رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده، اما در حوزه اقتصاد و ارزآوری پس از کشورهای چین و هندوستان در رتبه سوم قرار دارد، بنابراین این نکته همواره ذهن متخصصان امر در این حوزه را به خود مشغول کرده که چرا با توجه به رتبه نخست تنوع محصولات هنری، ما رتبه سوم را در جهان از منظر اقتصاد هنر به خود اختصاص داده‌ایم؟

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اشاره به دلایل این امر بیان کرد: برای یافتن پاسخی برای این پرسش با یک معادله سه وجهی روبرو هستیم که در یک وجه آن تولیدکنندگان و هنرمندان قرار دارند و در وجهه دیگر بازرگانان و صادر کنندگان صنایع دستی قرار دارند، با این وصف حلقه مفقود وجه سوم این معادله حوزه بازاریابی است. بر این اساس هنرمندان و بازرگانان ما به واسطه فقدان راهبرد مناسب در حوزه بازاریابی نتوانسته‌اند متناسب با شان و منزلت صنایع دستی ایران در بازارهای جهانی ورود پیدا کنند.

جعفرصالحی با اشاره به تدوین برنامه جامع توسعه اصفهان و وجود مقوله‌هائی همچون هنر و گردشگری در این برنامه جامع تاکید کرد: امید می‌رود تا با برگزاری این نشست‌ها پیوند مناسبی میان دانشگاه، بخش خصوصی و بخش دولتی در راستای هم اندیشی در حوزه اقتصاد هنر و ارائه راهکار مناسب برای بهبود هر چه بهتر فعالیت ها د راین حوزه اندیشیده شده و به عمل در آید.

همچنین بخوانید:  مجوز برگزاری الکامپ ۲۲ برای نظام صنفی رایانه‌ای

انتهای خبر/ روابط‌عمومی میراث فرهنگی اصفهان