هر چه به روز ۱۵مرداد نزدیک تر می شویم، اخباری که از چینش کابینه به گوش می رسد، بیشتر رنگ واقعیت به خود می گیرد. در واقع از گمانه زنی های بی اساس دور می شویم و اخباری درز می کند که نشان می دهد، رییس جمهور برای ۴ سال آینده چه برنامه هایی در سر دارد. کسی نیست که انکار کند اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۰ بزرگ ترین چالش دولت و نظام است و از پدیده غیرقابل پیش بینی ای مانند ترامپ نیز حیاتی تر و موثرتر در امنیت ملی است.

اینکه کابینه چگونه جهت گیری کند و چه تصمیم هایی برای ۴ سال آینده بگیرد به شدت وابسته به توان علمی و اجرایی و همچنین شخصیت فردی تیم اقتصادی بستگی دارد. تیمی که روزهای سختی در ۴سال گذشته داشت و تا همین امروز هم در مورد دغدغه پیش پا افتاده یی مانند پرداخت حقوق یا پرداخت یارانه فارغ نشده است در کانون توجهات قرار دارد. گزاف نیست اگر بگوییم ایران، سرزمین رویاهای بزرگ و دغدغه های کوچک است. ما اقتصادی داریم که در پرداخت به موقع حقوق مانده اما بر سر پارامترهای توسعه چانه می زنیم.

اگر حسن روحانی می خواهد در این ۴سال فقط به این تعارض ها پایان دهد باید تصمیمی دشوار بگیرد و قبل از هر چیز تیم اقتصادی هماهنگی انتخاب کند. وقتی می گوییم هماهنگ، مراد فکر کردن مشابه نیست بلکه اعتقاد به یک نقشه راه برای ۴سال آینده است. بر سر جزئیات می توان مجادله کرد و راه های میانی انتخاب نمود اما در نهایت باید یک نفر ژنرال اقتصادی باشد. ژنرال اقتصادی شدن در ابتدای دولت یک قمار بزرگ برای هر کسی است که مسوولیت بپذیرد که اگر موفق شد، تاریخ ساز خواهد بود و اگر شکست خورد باید همه مسوولیت ها را بپذیرد و از گردونه تصمیم سازی برای همیشه بیرون برود.

با این اوصاف چینش تیم اقتصادی باید حول محور وزیر اقتصاد آینده باشد. روحانی که بارها از سلطه سیاست بر اقتصاد ناله کرده باید تصمیم اقتصادی بگیرد و فارغ از سهم خواهی ها یا برنامه های پس از ۱۴۰۰، وزارت اقتصاد را محور جراحی اقتصاد ایران کند. اقتصاد ایران در چند دهه گذشته متحمل دردهای سنگینی شده که جز با یک شکافتن اساسی و از بین بردن تومورهای بدخیم، راهی از پیش نمی برد. این تلخی بی پایان را باید خاتمه داد و این در گرو تصمیم رییس جمهور در چینش تیم اقتصادی و تفویض اختیار به آنهاست.

حسن روحانی لازم است که بداند اگر تیمی هماهنگ می خواهد باید روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی را با رضایت وزیر اقتصاد آینده به کرسی بنشاند. حال بین کسانی که می توانند وزیر اقتصاد در ۴سال آینده باشند انتخاب با رییس جمهور است و اوست که با شناختی که در ۴ سال گذشته از شرایط کشور و توانایی افراد مختلف پیدا کرده، باید تصمیمی سرنوشت ساز و ملی بگیرد.

اخباری به بیرون درز پیدا کرده که نشان می دهد، مذاکرات بین علی طیب نیا، وزیر اقتصاد فعلی و رییس جمهور به سختی پیش می رود و وزیر اقتصاد خواستار اختیار برای اصلاحات عمیق و البته انتخاب تیمی هماهنگ در سازمان برنامه و بانک مرکزی شده است. تاکنون هیچ نشانه یی وجود ندارد که رییس جمهور دولت دوازدهم این خواسته را محقق کند ولی او باید بداند اقتصاد ایران هم اکنون چنین شرایطی برای ادامه کار می خواهد. ممکن است روحانی تشخیص دهد نهایتا فرد دیگری از نزدیکان خود را به وزارت اقتصاد ببرد که با اخبار چند روز گذشته بعید نیست، اما اگر آن فرد چنین خواسته هایی مانند علی طیب نیا یا انتقاداتی مانند مسعود نیلی ندارد، نشانه خوبی به شمار نمی رود.

بنابراین اگر اخبار فعلی درست باشد، عمده تیم اقتصادی ابقا خواهند شد و تنها راس آنها یعنی وزیر اقتصاد جای خود را به فرد دیگری خواهد داد. با چنین چینشی و تجربه این ۴ساله و مرور کارنامه ها، نتیجه این ابقا فقط تلاش برای بقای اقتصاد خواهد بود نه توسعه و ترقی آن. رویکردها فاش شده و چیزی پنهان وجود ندارد، پس ارزیابی اصلی این است که دولت دوازدهم تنها می خواهد اقتصاد را با علائم حیاتی حداقلی تحویل دولت بعد از خود دهد و نباید امیدوار بود، تغییری قابل اتکا حاصل شود. امید است که رییس جمهور بار دیگر عهدی که با ملت بسته را مرور کند و در مشورت با ارکان نظام و بزرگان اصلاحات انتخاب هایی داشته باشد که به دور از هر گونه عافیت طلبی در جهت منافع ملی و برای نجات اقتصاد باشد. وقت اندک است و هر انتخابی برای دولت آینده تاثیری مهم در آینده ایران خواهد داشت. پس انتخاب با شخص روحانی است که چه آینده یی را زیبنده این مردم می داند و حاضر است برای آن دست به انتخاب های کلیدی بزند.

انتهای خبر/ تعادل