دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تشریح سیمای اشتغال در تهران ۱۴۰۴ گفت: سهم بخش خدمات در اشتغال استان تهران در سال ۸۵ بالغ‌بر ۶۰.۹۷ و در سال ۹۴ بالغ‌بر ۶۰.۷ درصد بوده و برای سال ۱۴۰۴ به ۶۵ درصد می‌رسد. سید محسن طباطبایی مزد آبادی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های حوزه اشتغال عدم آگاهی نسبت به وضعیت تغییر و تحولات مربوط به این سیستم هست، گفت: اگر شناخت دقیقی نسبت به آنچه در ده سال آتی در بازار کار کشور و به‌ویژه مناطق حساسی مانند تهران نداشته باشیم نمی‌توانیم برنامه‌ریزی دقیق و مبتنی بر واقعیت نیز پی‌ریزی کنیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه در شماره اخیر این مجله، پژوهشی تحت عنوان «درآمدی بر اشتغال در بخشه‌ای عمده استان تهران بر اساس داده- ستانده بخشی» منتشرشده است که تحلیل دقیقی از وضعیت حال و آتی بازار اشتغال در استان تهران ارائه می‌کند، خاطرنشان نمود: این تحقیق تأکید دارد که «در بخش کشاورزی، شهر پیشوا رتبه یک و شهر تهران رتبه آخر را دارد، در بخش صنعت، شهر شمیرانات رتبه یک و شهر تهران رتبه آخر را دارد، در بخش خدمات، شهر تهران رتبه یک و شهر شمیرانات رتبه آخر را دارد.»

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به اینکه سهم اشتغال در بخش کشاورزی استان تهران در سال ۸۵ برابر با ۱.۹۳ و در سال ۹۴ رقم ۱.۸۶ بوده است، گفت: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۱.۹۴ درصد می‌رسد که رشد را نشان می‌دهد که البته این رشد می‌تواند ناشی از کم شدن سهم سایر بخش‌ها باشد. دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران به سهم بخش خدمات در اشتغال استان تهران نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۸۵ این رقم ۶۰.۹۷ و در سال ۹۴ بالغ‌بر ۶۰.۷ درصد بوده است و برای سال ۱۴۰۴ به ۶۵ درصد می‌رسد که رشد ۵ درصدی نسبت به وضعیت کنونی را نشان می‌دهد.

همچنین بخوانید:   مرثیه غم‌انگیز ایرانسل

وی بابیان اینکه این تحقیق نشان می‌دهد در افق ۱۴۰۴ سهم اشتغال در بخش صنعت در استان تهران ۵ درصد کاهش پیدا می‌کند، گفت: با توجه به اینکه اشتغال در حوزه کشاورزی نیز تنها حدود یک درصد افزایش پیدا می‌کند گرایش اصلی بازار کار به سمت بخش خدمات است. طباطبایی گفت: با توجه به اینکه وضعیت اشتغال در شهرهای استان تهران متناسب نیست و سیاست‌های آمایش سرزمینی موفق نبوده است، گفت: برای ممانعت از افزایش شتاب نابرابری‌های درون استانی باید به بازتویع مجدد و عادلانه اشتغال و کسب‌وکار در شهرهای استان تهران پرداخت.

وی همچنین پیشنهاد کرد با توجه به حجم منابع آب سطحی و فاضلاب‌های بازیافت شده استان تهران این ظرفیت را دارد که در بخش کشاورزی فعال‌تر باشد. طباطبایی در پایان گفت: به نظر می‌رسد رشد لجام‌گسیخته اشتغال در بخش خدمات در بلندمدت می‌تواند به یک پاشنه آشیل تبدیل شود چراکه این بخش در بحران‌های اقتصادی به‌شدت آسیب‌پذیر است.

انتهای خبر/