ما همچنان در رکود به سر می بریم و هیچ گونه علائمی برای وارد شدن به رونق دیده نمی شود. هیچ گونه سیاست اقتصادی از دولت و در جهت خروج از رکود نمی بینیم. ایجاد یک میلیون شغل با رکود موجود همخوانی ندارد! اشتباه آماری بوده است.

جمشید پژویان، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در واکنش به گزارش اخیر مرکز آمار در مورد افزایش تعداد شاغلین از ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سه ماهه بهار بیان داشت: برای این که در ظرف ۳ ماه یک میلیون شغل ایجاد شود قطعا باید در این مدت در بخش هایی که نسبتا کاربر هستند مانند صنعت و خدمات رشد بسیار بالایی داشته باشیم و این در حالی است که ما در این بخش ها شاهد رشدی نبوده ایم.

وی ادامه داد: چنان چه در این بخش ها رشد نداشته باشیم می توانیم بگوییم که این گزارش یک اشتباه آماری و محاسباتی بوده، بنابراین با توجه به این که در حال حاضر هیچ گونه رشدی در این بخش ها وجود نداشته و در رکود به سر می بریم بنده بعید می دانم که ظرف سه ماه یک میلیون شغل ایجاد شده باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: دولت در رابطه با خروج از رکود به مردم امید می دهد و حتی بیان می کند که رشد بالاتر از ۶ داشته ایم در صورتی که این رشد بخش نفت بوده است. ما همچنان در رکود به سر می بریم و هیچ گونه علائمی برای خروج از رکود و  وارد شدن به رونق دیده نمی شود، دلیل اصلی این موضوع هم این است که هیچ گونه سیاست اقتصادی از دولت و در جهت خروج از رکود نمی بینیم. اگر بتوانیم هر سه ماه یک بار یک میلیون شغل ایجاد کنیم بنابراین قطعا در سال آینده باید پذیرنده مهاجران عامل کار برای کارکردن در کشور باشیم. هیچ چیز بدتر از این نیست که امید واهی به مردم بدهیم زیرا حتی اگر کار کوچکی هم در این میان انجام شود تأثیر مثبتی نخواهد داشت زیرا آن امید واهی انتظار را بالاتر از آن چه اتفاق افتاده خواهد کرد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: وقتی می گوییم یک میلیون شغل ایجاد شده است، این تعداد زیادی از خانوارها که جوان بیکار دارند به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی امیدوار می شوند و با خود می گویند با این اوصاف نهایتا تا ماه دیگر جوان ما هم سر کار خواهد رفت در صورتی که نه تنها این اتفاق صورت نمی گیرد بلکه از جاهای مختلف خبردار می شود که بسیاری مکان ها در حال اخراج و تعدیل کارگران خود هستند. بهتر است در ابتدا یک یا دو گام مثبت در سیاست گذاری های مناسب برداریم و پس از آن به تدریج آثار مثبت این سیاست ها خود به خود دیده خواهد شد و مردم نیز این آثار را مشاهده می کنند.

انتهای خبر/ نسیم آنلاین